Reactie op concept programma Statenverkiezingen 2019

geplaatst in: Nieuws

Deze zomer heeft de verkiezingsprogrammacommissie van de VVD Noord-Holland hard gewerkt aan een mooi liberaal verhaal voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Het concept verkiezingsprogramma heeft als titel “Kansen creëren en benutten”. Het verkiezingsprogramma heeft een mooie opzet met duidelijke punten, maar mist zeker nog aandachtsgebieden.

De VVD Stede Broec en de andere Westfriese VVD-fracties zijn van mening dat het programma te weinig aandacht geeft aan de regio Westfriesland. Wij gaan daarom voorstellen doen om aanpassingen te doen aan het verkiezingsprogramma. De voorstellen gaan we doen in de vorm van amendementen. Denk aan voorstellen over:

  • Meer woningbouw buiten de randstad
  • Minder bemoeienis vanuit de provincie over woningbouw
  • Glasvezel, essentieel voor onze ondernemers (op het platteland)
  • De verbreding van de Houtribdijk (dijk Enkhuizen – Lelystad)
  • Aandacht hebben voor vliegveld Lelystad. Kijken naar verbreding A7, opwaarderen N23 en de spoorverbinding Hoorn – Enkhuizen

Op de algemene ledenvergadering van de VVD Noord-Holland op woensdag 3 oktober wordt het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten vastgesteld. Het is de bedoeling om dan zoveel mogelijk Westfriese inbreng in het programma te hebben staan na de vergadering.

Westfriesland is een prachtige regio, maar er moet nog veel gebeuren op het gebied van bereikbaarheid, wonen en ondernemen. De VVD in Westfriesland maakt zich hier sterk voor.