Motie: langer op jezelf blijven wonen

geplaatst in: Nieuws

De afgelopen commissievergadering GGZ heeft de VVD de heer Sneeboer aangehoord als inspreker. Hij is alle partijen langsgegaan, met een voor de VVD oprechte vraag: “Ik zou graag op mijn eigen terrein op de plek van de schuur nieuw willen bouwen. Om langer op jezelf te kunnen wonen. Daarbij zou ik mantelzorg willen ontvangen van mijn kinderen. Ik zou dit willen doen op een geheel legale wijze. Ik zou de nieuwbouw willen starten nu ik nog goed en fit ben op mijn eigen terrein”.

De VVD wil dat er een onderzoek komt naar de regelgeving die spelen rond langer op jezelf thuis wonen en bouwen op je eigen perceel. Gezien de laatste ontwikkelingen vanuit de krant is waarneembaar dat de overheid zelf ook bezig is om mantelzorgwoningen vergunning vrij te maken.

Wat is de status van deze ontwikkelingen? Naar ons oordeel zou het onderzoek hier een antwoord op moeten geven. Welke regels nu in beton gegoten zijn en welke ruimer geïnterpreteerd zouden kunnen worden is onduidelijk. Hierdoor zouden bovengenoemde wensen meer mogelijkheden geven.

De VVD wil het onderzoek middels een motie bewerkstelligen. Martien Krijger: “In onze motie ligt de nadruk op de ouderenzorg, maar wij kunnen ook stellen dat dit onderzoek breder kan worden ingezet. Het kan ook gebruikt worden voor zorg en wonen voor mensen met een lichamelijk en/of psychiatrische beperking. Een niet onbelangrijke bijvangst.”

U kunt in de bijlage de motie lezen.

Bijlage: motie: langer op jezelf blijven