Project ‘Zorgzame buurt’ verhoogt onderlinge verbinding

geplaatst in: Nieuws

Vanuit de wil om de sociale verbinding in de wijk te vergroten en daarmee de leefbaarheid te verbeteren slaan De Woonschakel, Omring en de gemeente Stede Broec de handen ineen voor het project de ‘Zorgzame buurt’. Het betreft een samenhangende én buurtgerichte aanpak uitgevoerd door Ons Stede Broec, de vaste 1e lijns-zorgpartner van de gemeente. Het betreft een aanpak samen met de inwoners waarbij de aanpak van onderaf is en niet opgelegd. In de raadsvergadering van 30 maart jl. heeft het college van B&W, bij monde van VVD-wethouder Martien Krijger, het voorstel gepresenteerd. De gemeenteraad heeft de financiële consequenties vastgesteld en het plan in gang laten te zetten voor Princenhof.

Het project richt zich op de samenhang en ondersteuning van volwassenen en ouderen. Het wordt in eerste instantie ingezet in de wijk ten zuiden van het spoor. Deze keuze komt voort uit dichtheid van huurwoningen van De Woonschakel en de opgemerkte mindere samenhang in de buurt.

Zorgzame wijken

Het beoogde effect van een zorgzame buurt is een wijk waar jong en oud samenleven en zich goed en geborgen voelen. Waar levenskwaliteit centraal staat en bewoners elkaar kennen en helpen. In een zorgzame buurt ontvangen de mensen de juiste (professionele) ondersteuning. Er ontstaat een zelfsturende buurt waar bewoners zelf de regie hebben en problemen die zij zien in eerste instantie zelf aanpakken waardoor de professionele inzet in de buurt minimaal is.

Buurtverbinder in de hoofdrol

Op dit moment zijn er in de wijk Princenhof al enkele zogenaamde buurtverbinders actief. De gemeente is daar geweldig blij mee. De buurtverbinder speelt een cruciale rol in het project. Zij weten goed wie er in de wijk woont en wat er in de wijk speelt. Zij weten wat er nodig is om de samenhang in de buurt te verbeteren. Een professionele wijkondersteuner in dienst van Ons Stede Broec is de spin in het web tussen de buurtverbinders, bewoners, Woningcorporatie en de zorg (Omring). De wijkondersteuner biedt ondersteuning waar nodig maar neemt niet de regie en verantwoordelijkheid van de inwoners uit handen. Ze brengt mensen bij elkaar, signaleert hulpvragen en stimuleert ‘samen-redzaamheid’ en gaat uit van eigen kracht.

Wethouder Martien Krijger: “Dit project focust op de opbouw van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven. Elkaar ontmoeten is hierbij van belang. Het gaat om ‘het kleine helpen’, als toevoeging aan het bestaande aanbod van professionele hulp en dienstverlening. Het zijn vaak de meest kwetsbare bewoners die deze aansluiting missen met de buurt en het zorgaanbod. In een zorgzame buurt wordt juist gestreefd naar inclusie en is iedereen betrokken.”

Stevige basis

Het ontwikkelen van een zorgzame buurt duurt een generatie. Door hier intensief op in te zetten wordt een stevige basis gelegd. De duur van het project is twee jaar. Omring, De Woonschakel en gemeente Stede Broec dragen evenredig bij in de kosten van het project. Het voorstel is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.