Nieuw team voor commissie GGZ

geplaatst in: Nieuws

Raadscommissie Grondgebiedzaken (GGZ)

De commissie grondgebiedzaken (GGZ) bespreekt zaken over aanleg, vervanging en vernieuwing van gemeentelijke wegen, aanleg, vervanging en vernieuwing van de riolering, gemeentelijk grondbeleid, milieuzaken, kabelzaken, monumenten, ruimtelijk beleid, bestemmingsplannen en woningbouw.

Jan Spin en Ellen de Jong hebben zitting in deze commissie namens de VVD.

Heeft u iets in te brengen, heeft u vragen of wilt u eens met onze raadscommissieleden praten over ruimtelijk beleid, bestemmingsplannen, milieuzaken of een van de andere zaken van de commissie Grondgebiedzaken, neemt u dan contact op met Jan (jan.spin@vvdstedebroec.nl) of Ellen (ellen.dejong@vvdstedebroec.nl).

 


Raadscommissies Gemeente Stede Broec

In Stede Broec heeft de gemeenteraad drie commissies ingesteld voor ondersteuning en advisering. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. De commissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor, hiervoor is er per commissie een vergadering twee weken voor de gemeenteraadsvergadering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. De drie raadscommissies zijn:

  • Regionale, bestuurlijke en financiële zaken (RBFZ)
  • Samenleving
  • Grondgebiedzaken (GGZ)

In een raadscommissie zitten van iedere partij 2 vertegenwoordigers. Voor de VVD zijn dat:

  • Mike Lezaire
  • Joey Leeuwinga
  • Peter Hoek
  • Ivo Nooter
  • Jan Spin
  • Ellen de Jong