Stede Broec start toezicht op overlast

geplaatst in: Nieuws

Stede Broec schakelt vanaf komend najaar twee toezichthouders in die onder meer vergunningen gaan controleren en gaan reageren op overlastmeldingen zoals fout parkeren, hondenpoep en hangjongeren. BOP Beveiliging uit Wijdenes wordt hiervoor ingeschakeld. De gemeente nam eerder al voor de periode 2016-2020 50.000 euro per jaar in de begroting op voor toezicht en handhaving.

De reden om hier extra aandacht voor te geven is het feit dat vanuit wetgeving, maar ook vanuit de samenleving, steeds vaker de vraag komt om toe te zien op verschillende terreinen, zoals het omgaan op verschillende terreinen, zoals het omgaan met de openbare ruimte, toezicht en handhaving binnen de ruimtelijke ordening, en de openbare orde en veiligheid. In de laatste maanden van 2017 en tot 1 januari 2018 zullen 2 parttime toezichthouders worden ingezet voor twee keer zestien uur per week. Die gaan echter niet meteen overal mensen op de bon slingeren. “Het is geenszins de bedoeling dat vanaf de start verbaliserend wordt opgetreden”, schrijft burgemeester Willem van Beek in een brief aan de gemeenteraad.

“Het lijkt ons verstandig om de toezichthouders eerst als oor- en oogfunctie ten behoeve van de gemeentelijke diensten en de politie te laten surveilleren, kennis te laten maken met de burgers, ondernemers en verenigingen, en ervaringen op te laten doen”. De toezichthouders – en later de buitengewoon opsporingsambtenaren – die Stede Broec gaat inschakelen, gaan zich met verschillende zaken bezighouden. Ze worden onder meer belast met het controleren van evenementen-, exploitatie- en drank- en horeca vergunningen. Ook zullen de toezichthouders reageren op meldingen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierbij gaat het om vuilnis dat op straat of in het openbaar groen is gedumpt, foutparkeren, hondenpoep en loslopende honden.

Flexibel

Andere taken zijn toezicht tijdens kermissen; steekproefsgewijze controles van evenementen, en toezicht op overlast hangjongeren. Het toezicht zal flexibel worden ingezet op actuele zaken die om aandacht en inzet vragen. De toezichthouders zullen regelmatig ook ‘s nachts en in het weekend actief zijn. Op verzoek van de politie kunnen de toezichthouders ook in bepaalde wijken en straten meer surveilleren als daar regelmatig overlast plaats vindt, vernielingen worden gepleegd of zich straatroven, woninginbraken, autodiefstallen hebben voorgedaan.

Regierol

“De oren-en ogenfunctie van de toezichthouder kan dan een belangrijk aanvullende rol hebben. De regierol ten aanzien van de aansturing van de toezichthouder zal ten alle tijde bij de gemeente blijven”, verzekert burgemeester Willem van Beek. Eind dit jaar volgt een eerste evaluatie om te bepalen hoe de inzet van de toezichthouders wordt voortgezet in 2018 en verder.

Bron: NHD