Reflectie op de samenstelling van coalitie ODS, CDA en PvdA/GroenLinks

geplaatst in: Nieuws

Op maandagavond 23 april is het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie vastgesteld in de gemeenteraad van Stede Broec. Naar aanleiding van dit akkoord, hebben wij een korte reflectie gegeven op het samenstellen van deze coalitie tussen ODS, CDA, en PvdA/GroenLinks. Deze reactie is voorgedragen door fractievoorzitter Martien Krijger aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Steeds komt het rekensommetje in onze gedachten terug, dat zeven zetels plus zes zetels een totaal geeft van dertien zetels. Deze dertien zijn de raadszetels van ODS en CDA samen. Dertien zetels is een zeer ruime meerderheid op het totaal van negentien zetels welke te verdelen zijn. Waarom zijn ODS en CDA niet gewoon met z’n tweeën tot een coalitie gekomen? Waarom was PvdA/GroenLinks daarbij nodig? Is het dan toch zo dat er steun gezocht moet worden in de collegekamer en PvdA/GroenLinks noodzakelijk is als montagekit of als Haarlemmerolie?

7 + 6 = 13… Hoe oprecht is het ODS naar de PvdA/GroenLinks, als zelfs vandaag nog op de website van ODS commentaar staat over het overlopen van de ene coalitie naar de andere in 2014. “In de coalitievorming werd ODS buitenspel gezet door CDA en GBS samen met VVD en PvdA/GroenLinks. De laatste was de partij waarmee we vier jaar lang een coalitie vormden. Een makkelijke overstap blijkbaar voor onze oude maatjes.” Kennelijk vindt ODS dat nu niet zo erg meer en komt dat Hop On Hop Off-gedrag nu wel erg goed van pas.

7 + 6 = 13… Wij wensen het CDA veel sterkte met deze combinatie. Een combinatie waarbij het CDA het moeilijk gaat krijgen, dat staat voor ons vast. We herinneren het ons nog goed, de woorden die gesproken zijn door ODS tijdens de gemeenteraad van 25 januari jl. over het onderwerp ‘Evenementen Streekplein’. “Creatief boekhouden… Geef mij geen portemonnee… Ik kan namelijk niet met geld omgaan… Gelukkig heb ik anderen die hier meer verstand van hebben.” Wij weten dat de heer Slagter goed met geld om kan gaan, maar het lijkt ons vervelend om vier jaar steeds op de rem te moeten staan… Wij wensen hem veel succes met deze opgave!

Over wethouder Nico Slagter gesproken: wij waren stomverbaasd over de uitspraken over vertrouwen van ODS ten tijde van de onderhandelingen. Een van de raadsleden van ODS sprak zijn wantrouwen uit over informatieverstrekking met betrekking tot de tekorten bij de jeugdzorg. De wethouder zou zeker in december 2017 al moeten hebben geweten dat er tekorten waren, en hij vroeg aan de raad of wij er ook zo over dachten. Het leek zowaar op een motie van wantrouwen wegens vermeend achterhouden van informatie. Maar goed, dat zal bij de onderhandelingen de volgende dag wel goedgepraat zijn.

Wel hebben wij een prangende vraag aan de heer Ettes: is de heer Slagter nu plotseling wel uw wethouder? U was nog geen vier jaar geleden zo expliciet over het feit dat de heer Slagter absoluut niet uw wethouder was, laat staan uw loco-burgemeester! Wij zijn benieuwd wie dat gaat worden. Wat u hoort is geenszins bedoeld als een zuur praatje, maar sommige dingen verwonderen ons gewoon te zeer om er geen opmerkingen over te maken.

Coalitieakkoord

In de raad is het coalitieakkoord gepresenteerd. Voor het akkoord is een pakkende kreet gekozen “Samen verantwoord doorpakken”, voor ons heel bekend, zie daarvoor ons verkiezingsprogramma. Tja, zo’n naam doet ons zeer, omdat wij niet meer in de coalitie zitten, maar we zien wel dat het een voortzetting is van de afgelopen vier jaar. Staan er concrete zaken in? Nee, wij hebben gelezen dat het een akkoord is op hoofdlijnen, een concept, en dus moeten wij concluderen dat de echte onderhandelingen nog moeten starten, dus we wachten daar met smart op, hopende natuurlijk dat het een SMART akkoord gaat worden. Wij werken daar graag constructief aan mee.

Wij wensen de nieuwe coalitie veel succes met de vorming van een concreet programma.