College: “Arbeidsmarkt na zorg van belang”

geplaatst in: Nieuws

Niet alleen de zorg, maar ook de arbeidsmarkt en daar aan gekoppeld het stimuleren van werkgelegenheid staan hoog in het vaandel bij het nieuwe College van Stede Broec.

Nieuw College Stede Broec stelt prioriteiten

Dus heeft wethouder Bart Nootebos (43) in zijn nieuwe portefeuille niet alleen economische zaken, maar ook sociale zaken en de Werkorganisatie West Friesland. Zijn streven is zowel van de werkgevers- als de werknemerskant invloed uit te oefenen en bijvoorbeeld toerisme en bedrijvigheid te stimuleren. “Wij streven naar korte lijnen”. Daarnaast houd hij zich bezig met de ontwikkeling van het Streekhof 4e fase, waar momenteel marktonderzoek naar wordt gedaan. “Want ook dat heeft onze prioriteit”. In mei worden gesprekken gevoerd met de winkeliers over de uitbreidingsmogelijkheden.

Het nieuwe College van Stede Broec kwam gisteren officieel bijeen. De rollen zijn nu verdeeld. Nico Slagter (51) houdt zich bezig met financiën en sport en is tevens eerste vervanger van burgemeester Goldschmeding. “Ik kom qua vrijwilligerswerk uit de welzijnshoek en houd wel van ‘harde’ portefeuilles als ruimtelijke ordening, maar je moet keuzes maken. Financiën is wel een van mijn voorkeuren, ja.”

De zorg

Oude rot in het vak Henk Flierman ontfermt zich over de zorg. Voor Flierman (67) is het zijn derde periode als wethouder. Eerder zat hij van 1988 – 1994 en van 1998- 2003 in het College van Stede Broec. “Het is nu totaal verschillend. Er gaat veel veranderen, we hebben te maken met een totale omwenteling in de zorg, de WMO, de jeugdzorg, voor ouderen.” Voorzitter van het bestuur van de muziekschool is hij niet meer.

Nieuwkomer Ton Schuitemaker (51), afkomstig van de afdeling Toezicht en Handhaving in Amsterdam gaat zich bezig houden met openbare ruimte, water, gebouwen, cultuur, onderwijs en burgerparticipatie. “Ik ben multi-inzetbaar ik vind het sowieso een mooie kans.”

Het nieuwe College streeft naar een breed gesteund raadsprogramma. Het coalitie akkoord is op hoofdlijnen klaar “we hopen op aanvulling van de oppositie zodat we elkaar kunnen versterken. Goede ideeën zijn altijd welkom.

Bron: NHD