Sport en cultuur splijt politiek Stede Broec

geplaatst in: Nieuws

Sport en cultuur. Het lijkt een onoverbrugbare kloof te veroorzaken tussen coalitie en oppositie in de nieuwe raad van Stede Broec. In de kwestie rond de aanschaf van kunstgrasvelden stonden en staan de fracties lijnrecht tegenover elkaar.

Het belangrijkste bezwaar van de oppositie: de financiële claim die de twee velden jarenlang leggen op de post onvoorzien. Dit kwam ODS tijdens de raadsvergadering op een verwijt van de VVD te staan. Want legt de financiering van cultureel centrum Hét Postkantoor, geesteskind van ODS, niet al jarenlang een veel grotere claim op de gemeentelijke portemonnee?

Raadsprogramma

ODS en OP op hun beurt lieten tijdens dezelfde raadsvergadering weten het raadsprogramma (Zorg voor elkaar) niet zullen steunen. Dit tot teleurstelling van de coalitie, die aangaf juist in het belang van Stede Broec naar een raadsbreedprogramma te willen streven, waarin ook de oppositie zijn inbreng had kunnen doen. Die oppositie kon zich er echter onvoldoende in vinden, zo liet de OP weten. Transparantie en openheid werden gemist en de wensen slechts summier overgenomen. Voor ODS bleek het niet te verteren dat er eventuele tekorten binnen de exploitatie van Hét Postkantoor zullen moeten worden opgevangen binnen het totaal budget kunst en cultuur. De exploitatie van het cultureel centrum, dat september 2012 de deuren opende wordt dit jaar geëvalueerd, waarbij de bijdrage aan het Postkantoor worden heroverwogen.

Structureel tekort

Onduidelijk is of het cultureel centrum wel uitkomt met de huidige budgetten en aantallen bezoekers. Blijkt er sprake van een structureel tekort, dan moet er binnen diezelfde post een oplossing gevonden worden, zo luidt het raadsprogramma. Vreemd, aldus ODS, om kunst en cultuur als programma te isoleren binnen de totale begroting. “Gaat dat voor de sport op dezelfde manier bij overschrijdingen?’. Zo luidde de wedervraag, donderdagavond. Een vergelijking die volgens de coalitie volkomen mank gaat.

Bron: NHD