Cameratoezicht bij fietstunnel Spoorsingel

geplaatst in: Nieuws

Nog voordat de commissieleden zich erover bogen, maakte een direct betrokkene nog maar eens duidelijk hoe groot de noodzaak van cameratoezicht bij de beruchte spoortunnel in Bovenkarspel is. “Het is weer slecht slapen”, zei Lita Bakker namens de bewoners van de Spoorsingel en Plan Zuid.

De bespreking van het door de VVD en PvdA/GroenLinks geopperde idee om in Stede Broec meer cameratoezicht in te zetten, leidde tot een ’interessante discussie’. Uitkomst: er wordt ingezet op een pilot bij het tunneltje bij de Spoorsingel.

“Iedereen was het eens over de problematiek”, reageert Joey Leeuwinga, namens de VVD een van de initiatiefnemers van het voornemen om op meerdere plekken in de gemeente camera’s op te hangen. “Dus overlast van vuurwerk, sociale onveiligheid en vandalisme.”

Hond

Welk effect het eerste aspect heeft op de omwonenden, had Lita Bakker toen al verwoord. “Vanaf september zijn er alweer vuurwerkknallen te horen”, vertelde zij als inspreker. “Niet alleen ’s middags, maar ook ’s nachts. Het is weer slecht slapen. Onze hond gaat aan de deur krabben. Die is al bang als hij alleen al jongeren hoort praten buiten.”

De meeste discussie tussen de politieke partijen ontstond over de oplossing. Uiteindelijk was de conclusie dat er een opdracht komt voor de burgemeester om te onderzoeken of er camera’s kunnen komen. “Wat de VVD en de burgemeester betreft wordt voor eind december het tunneltje weer afgesloten tegen overlast van vuurwerk”, aldus Leeuwinga.

Tunneltje

“Voorkeur van ons is wel een oplossing in de vorm van cameratoezicht, want door het afsluiten van het tunneltje beperk je eigenlijk alle gebruikers van het tunneltje, terwijl een kleine groep het maar verpest.”

Over de motie die samen met PvdA/GroenLinks zal worden ingediend verwacht Leeuwinga geen discussie meer. “We gaan voor een pilot in eerste instantie bij de tunnel bij de Spoorsingel. Wellicht volgen later andere plekken in de gemeente. We starten bij de Spoorsingel omdat de problematiek – vuurwerkoverlast en hangjeugd – daar het grootst is en je volgens de commissie beter eerst kunt testen en proberen.”

Uitdaging

“De uitdaging voor de burgemeester zit ’m erin om de driehoek van de noodzaak om cameratoezicht in te zetten te overtuigen”, vervolgt de VVD’er. “Hij moet dit onderbouwen. Ik ben blij dat de discussie is gevoerd, want op deze manier maken we Stede Broec veiliger en gaan we overlast tegen.”