VVD steunt het raadsakkoord als enige partij niet

geplaatst in: Nieuws

Op maandag 1 oktober was de herkansing voor het raadsakkoord 2018-2022. Nadat donderdagavond de stemmen staakten bij het vaststellen van de amendementen, werden ze er maandagavond alsnog vlot doorheen gehamerd. De VVD kon zich als enige niet vinden in het gezamenlijk raadsprogramma, nadat beide amendementen van de liberalen waren afgewezen, kon de VVD niet met het raadsprogramma instemmen.

“We zijn er zeker niet trots op. We wilden meegaan in het raadsakkoord, maar we werden uiteindelijk gedwongen om tegen te stemmen”, aldus VVD’er Martien Krijger.
De VVD had over twee zaken opmerkingen in de vorm van amendementen:
  1. In het raadsakkoord is opgenomen dat de Kolk in Broekerhaven beschermd dorpsgezicht moet worden. Dat willen de liberalen niet, omdat dit beperkingen geeft aan de inwoners en bedrijven rond de Kolk. De VVD had een amendement ingediend om dit uit het raadsakkoord te schrappen.
  2. Het subsidiebeleid in Stede Broec moet volgens de oppositiepartij herzien worden, omdat het beleid niet eerlijk en transparant is. Krijger: “Het huidige beleid barst van de historie! Het is een feit dat het al jaren vastligt wat het subsidieplafond is in de uitgaven van de gemeente. In het raadsakkoord was wel de aanpak benoemd, maar niet het subsidieplafond. Wij wilden dit maximum erin hebben staan.”
Tijdens de stemming haalde het eerst amendement het net niet (8 tegen 9 stemmen). Dit had de VVD echter al verwacht. “Vrijheid in de openbare ruimte vinden wij wel, maar de meerderheid van de coalitie (ODS en PvdA/GL) niet, belangrijk. Dat ons tweede amendement het niet haalde was voor ons een trendbreuk, die niet acceptabel was. Na overleg met de steunfractie in een schorsing, hebben we besloten om tegen het raadsakkoord te stemmen. Zonder subsidieplafond kunnen we niet instemmen met het raadsakkoord. Erg jammer, want er zitten plannen in het akkoord die uit ons programma komen, maar helaas…”, aldus Krijger.
Bron: NHD / Fractie VVD Stede Broec