Motie: de financiële positie van de GGD

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec komt in de gemeenteraad van 28 juni met een motie. Met deze motie wil de VVD voorstellen om het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen om de GGD Hollands Noorden de opdracht te geven om met een plan van aanpak te komen, om haar financiële positie op de korte en lange termijn te verbeteren.

Het college legde al een besluit voor om de GGD HN te ‘verzoeken’ om met een plan van aanpak te komen om haar financiële positie te verbeteren. De VVD vindt het echter tijd om nu met een duidelijk signaal te komen. “De afgelopen jaren is de financiële positie van de GGD Hollands Noorden heel mager. De afgelopen jaarrekening laat een negatief resultaat zien en het meerjarenperspectief ziet er ook slecht uit. Er is een doelgericht plan van aanpak nodig voor de korte en lange termijn”, aldus VVD’er Joey Leeuwinga.

In de raadscommissievergadering RBFZ van 14 juni hebben raadscommissieleden Mike Lezaire en Joey Leeuwinga aangekondigd dat de VVD met een voorstel komt. Met deze motie willen we ervoor zorgen dat er een sterker signaal komt richting de GGD en de andere deelnemende gemeenten.

De organisatie is dé gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. In de regio wonen ruim 648.000 inwoners. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen zij de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord. Denk aan het voorkomen van gezondheidsrisico’s en onveiligheid. Tevens het beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting.

De motie wordt tevens bij instemming doorgestuurd naar de andere deelnemende gemeenten van de gezondheidsdienst, zodat we naar hen ook een duidelijk signaal kunnen sturen.

Gemeenteraad

Raadslid Ton Schuitemaker dient de motie in. We hopen als VVD dat er een meerderheid voor het voorstel is in de raad.

De complete motie is in de bijlage te lezen.

 

Bijlage: motie ‘de financiële positie van de GGD HN’

 

Logo GGD Hollands Noorden
Logo van de GGD Hollands Noorden.