Amendement: eenmalige subsidie voor GTS

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec komt in de gemeenteraad van 28 juni met een amendement. Met dit amendement wil de VVD voorstellen om het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders aan te passen. Kort gezegd gaat het om de eenmalige subsidie van 25.000 euro om te zetten in een lening aan Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec.

Het amendement is in de raadscommissie Samenleving door VVD’ers Ivo Nooter en Martien Krijger aangekondigd. Door financieel wanbeleid van de inmiddels opgestapte oud-penningmeester verkeert de gymnastiek- en turnvereniging in grote geldzorgen. Er is onvoldoende in kas om alle rekeningen te kunnen betalen. De gemeente zou daarom bij moeten springen om een faillissement te voorkomen. GTS heeft sinds 2010 te maken met een afnemende liquiditeit, tussen 2015 en 2017 zijn de grootste tekorten ontstaan. Een tekort van 13.000 euro in 2016 en van 26.000 euro in 2017. ‘We weten niet wat er met het geld is gebeurd. Er is nu ook geen plan van aanpak om de organisatie weer financieel gezond te maken’, aldus raadscommissielid Ivo Nooter. 

De VVD vindt dat slecht financieel beleid van een vereniging nooit beloond mag worden met een extra subsidie als gift. De VVD betreurt de situatie voor alle leden van GTS zeer, maar zonder een gedegen plan van aanpak accepteert de fractie van de VVD geen financiele injectie zonder voorwaarden.

Raadslid Ton Schuitemaker dient het amendement in. We hopen als VVD dat er een meerderheid voor het amendement is in de raad.

Het complete amendement is in de bijlage te lezen.

 

Bijlage: motie ‘Eenmalige subsidie voor Gym- en Turnvereniging Stedebroec’