Waterweide en Stede Broec-zuid wordt doorvaarbaar

geplaatst in: Nieuws

Aan de zuidwestzijde van Stede Broec, achter het Martinuscollege in Grootebroek, komt de nieuwe wijk Waterweide. De nieuwe wijk kent een waterrijke opzet. De sloten in de wijk worden bevaarbaar gemaakt voor recreatief varen. De wijk wordt aangesloten op het bestaande vaarwater in Stede Broec.

In de week van 11 januari start de gemeente met het vervangen van de dam tussen de Prins Willem Alexanderlaan en het Nassaupark in Bovenkarspel door een brug. Dit is nodig om een vaarverbinding te maken naar de nieuwe woonwijk Waterweide in Grootebroek.

Aansluiten op vaarnetwerk

In het voorjaar van 2021 moet de aansluiting op het Westfriese vaarwater afgerond zijn. Door het opwaarderen van de parallelsloot langs de provincialeweg N307 en deze aan te sluiten op de Westerwortelsloot, de sloot achter de Broekerhavenweg, wordt de nieuwe wijk ontsloten. De aansluiting van de nieuwe wijk op het vaarwater biedt de kans om Stede Broec-zuid te ontsluiten op het vaarwater. Dit is een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de VVD.

Om de huizen in Waterweide aan te sluiten op het regionale vaarnetwerk worden een aantal aanpassingen uitgevoerd:

  • Er is een nieuwe fietsbrug aangelegd aan het Pad van Amiens op de plek waar eerst een lage duiker zat. Deze sloot komt uit op de sloot naast de provincialeweg.
  • Er is door het hoogheemraadschap een nieuwe stuw aangelegd in de sloot naast de provincialeweg ter hoogte van Waterweide. Waardoor het waterpeil in die sloot verhoogd kon worden naar het vaarpeil. De bestaande stuw in de sloot naast de provinciale weg nabij het park is ook verwijderd.
  • De dam die de Prins Willem Alexanderlaan met het Nassaupark verbindt, wordt vervangen door een brug.

Met de ontwikkelaar van de nieuwe wijk Waterweide is afgesproken dat de wijk wordt aangesloten op het vaarwater en de gemeente zorgt er op termijn voor dat de bestaande wijken in Stede Broec-zuid worden aangesloten op het Westfriese vaarnetwerk.

Vervolgstappen voor Stede Broec-zuid

Op vaargebied is het in Stede Broec-zuid slecht gesteld. De sloten in de woonwijken zijn immers niet doorvaarbaar. Uit onderzoek blijkt dat het aansluiten van heel Stede Broec-zuid op het bestaande vaarwater kostbaar (circa 12,5 miljoen euro), maar haalbaar is. De financiële positie van de gemeente laat verdere ontsluiting van het gebied op dit moment niet toe. De VVD vindt dat de financiën eerst op orde moeten zijn. In de toekomst zou Stede Broec-zuid dan volledig kunnen worden ontsloten, wellicht in meerdere fases. Op termijn moeten alle inwoners van Stede Broec-zuid vanuit hun eigen woonomgeving naar de polder kunnen varen.

Scenario’s vaarontsluitingen Stede Broec-zuid

Meer informatie over de resultaten vanuit het verkiezingsprogramma van de VVD Stede Broec? Bekijk de (gezamenlijke) resultaten vanuit de gemeenteraad hier.