De VVD wil doen wat nodig is in 2023

geplaatst in: Nieuws

Fractievoorzitter Joey Leeuwinga sprak tijdens de algemene beschouwingen over de begroting voor 2023. Zijn boodschap was: “We moeten doen wat nodig is.” Dat betekent dat de gemeente zorgt dat de basis op orde is en voor een veilig en leefbaar Stede Broec. Dat groot onderhoud in wegen, bruggen, schoolgebouwen en fietspaden goed geregeld is en dat er de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Geen oneindige discussie op het gemeentehuis, maar zichtbare resultaten realiseren.

“Afgelopen zomer heb ik veel inwoners en ondernemers mogen spreken in onze mooie gemeente. Men vindt het fijn wonen en werken in Stede Broec, maar een opmerking die ik vaak gehoord heb, is dat de basis niet op orde is, denk aan het achterstallig onderhoud van wegen, het groen en de beschoeiingen. Verder merk ik op dat in onze samenleving veiligheid, voldoende groen en inflatie onderwerpen zijn waar inwoners dagelijks mee bezig zijn. Dit is de eerste begroting van dit college, waarin ook de VVD is vertegenwoordigd, u zult daarom ook een ander verhaal van ons horen dan dat u de laatste jaren van ons gewend bent geweest.

Veiligheid is heel belangrijk voor inwoners

Vanuit de VVD mag u verwachten dat wij vechten voor het veilig en leefbaar houden van onze gemeente. Deze basistaken willen wij op orde hebben. We zullen ons ook blijven inzetten in de strijd tegen ondermijning en cybercriminaliteit en we blijven aandacht vragen voor veiligheid voor ondernemers op bijvoorbeeld onze bedrijventerreinen. Met structureel meer geld voor veiligheid zijn wij dan ook erg tevreden. Dit budget wordt ook gebruikt om het aantal uren voor de boa’s uit te breiden.

Het onderhoud van de gemeente moet op orde zijn

Om onze gemeente leefbaar te houden moeten we doen wat nodig is, zoals het goed onderhouden van wegen, fietspaden en groenstroken, maar ook het zorgen voor aantrekkelijke vaarwegen en goede verlichting in de wijken. Meer budget voor de openbare ruimte vinden wij dan ook meer dan terecht, maar het moet wel effectief zijn. De VVD vindt het belangrijk dat we volgend jaar duidelijk kunnen evalueren wat het effect is van de gedane investeringen. Deze basistaak van de gemeente is voor veel inwoners belangrijk, het openbare onderhoud moet gewoon op orde zijn.

Het meerjarig financieel beeld laat zien dat we meer financiële ruimte krijgen, hier hebben we als VVD altijd voor gestreden. We hebben hiermee de kans om onze reserves aan te vullen tot het gestelde kader van 10 procent van de begroting.

De begroting raakt ons allemaal

De begroting raakt ons allemaal. De oorlog in Oekraïne, de energie- en woningcrisis maken het leven er niet gemakkelijker op. Daarom moeten we doen wat nodig is om door deze periode heen te komen. Het Rijk komt met veel maatregelen, zoals het energieplafond en lagere belastingen om inwoners én ondernemers tegemoet te komen. Wat wij als gemeente kunnen doen is zorgen dat onze basis op orde is.

  • We zetten onze bouwplannen door en dat vinden we als VVD belangrijk. We gaan volop huizen bouwen tot zeker 2030, maar ook zorgen voor voldoende voorzieningen zoals goede scholen en schoolgebouwen.
  • We willen dat de lastenstijging beperkt blijft de komende jaren. Wij zijn daarom blij dat de ozb maar met een beperkte inflatiecorrectie stijgt. In deze tijden hebben inwoners en bedrijven het al zwaar genoeg.

Oplossingen voor uitdagingen van deze tijd

Voor de VVD is het belangrijk dat we komende jaren zichtbare resultaten laten zien als gemeente. Dat er handhavers op straat lopen, dat er woningen gebouwd worden en dat met het uitvoeren van het verkeersplan de verkeersveiligheid wordt vergroot en de bereikbaarheid wordt verbeterd. We gaan voor het bieden van oplossingen in deze uitdagende tijden. Op deze manier willen we het vertrouwen terugwinnen in de politiek.

Afsluitend wil ik mijn dankwoord uitspreken aan het college en alle ambtenaren in de SED-organisatie die zich dagelijks inzetten voor onze gemeente. Ook voor onze vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en ook onze mede-raadsleden. Samen doen we wat nodig is. Wat mij betreft werken we gezamenlijk aan de mooiste gemeente van Westfriesland. Laten we er een mooi 2023 van maken.”