VVD wil verbetering openbare ruimte en groen

geplaatst in: Nieuws

De VVD-fractie in Stede Broec wil dat de uitstraling van de openbare ruimte sterk wordt verbeterd. De fractie heeft het afgelopen voorjaar en deze zomer ervaren dat de onkruidbestrijding en het groenonderhoud onder de maat is. De liberalen willen in de gemeenteraad van september pleiten voor intensiever onderhoud van de openbare ruimte. Dat kan middels uitbreiding van het onderhoudsteam of bijvoorbeeld het herinvoeren van bestrijdingsmiddelen.

Afgelopen voorjaar viel het de VVD’ers al op dat het beheer van de openbare ruimte in met name de perken (groenonderhoud) en de straten en stoepen (onkruidbestrijding) van een laag niveau was. “Het onkruid was in het voorjaar al veel aanwezig. De VVD-fractie heeft tijdens het zomerreces niet stilgezeten. We hebben veel met inwoners gesproken en ook onderzoek gedaan naar een eventuele landelijke trend in het achteruitgaan van het groenonderhoud. Daaropvolgend hebben wij begin augustus schriftelijke vragen gesteld aan de ambtelijke organisatie omtrent het groenonderhoud in Stede Broec”, aldus raadslid Ivo Nooter.

Onkruidbestrijding

De achteruitgang van de openbare ruimte komt voornamelijk doordat de gemeente is gestopt met onkruid bestrijden met bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat. “We hanteren nu arbeidsintensieve onkruidbestrijding, zoals schoffelen, borstelen en branden/verhitten. Dit zijn dure oplossingen en maar van tijdelijke duur. Er is hier enkele jaren geleden meer geld voor vrijgemaakt, maar de praktijk laat zien dat de middelen ontoereikend zijn”, aldus raadscommissielid Irma Rood-de Wit. Op het groenonderhoud zijn versoberde keuzes gemaakt, er is bijvoorbeeld besloten om de noord- en zuidelijke groenstrook te laten verwilderen, onder het mom van biodiversiteit. Dit terwijl er in de begroting 2022 is opgenomen dat het maaibeleid aldaar zouden worden herzien naar de situatie voor de bezuinigingen van 2019.

Ivo Nooter: “Deze zomer hebben wij ervaren, net als veel inwoners, dat in de gehele gemeente het onkruid letterlijk uit de voegen barst. Ook de regenwaterputten raken verstopt door het hoogstaande onkruid en de beplanting in de perken wordt verdrukt door hardnekkig onkruid. Tevens zien wij dat door overwoekerend onkruid of de stoepen en tussen de bestrating de veiligheid voor met name voetgangers en fietsers in het geding is, zeker in combinatie met de hevige zomerse regenval. Dit is alarmerend.”

Structurele oplossing

Irma Rood-De Wit wil in september toewerken naar een richtinggevend kader vanuit de gemeenteraad richting het college. “Met een duidelijk kader vanuit de raad kunnen we ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een structurele oplossing kan komen. Deze kan dan ook worden meegenomen in de P&C-cyclus, zodat we vanaf 2023 een openbare ruimte hebben die wel voldoende groen is, maar wel verzorgd en netjes. Wij denken dan aan een heroverweging van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en/of uitbreiding van het budget voor het bestrijden van onkruid en voor groenonderhoud. Het herinvoeren van glyfosaat is voor ons zeker geen taboe.”