Hulp nodig voor vuile grond in Bovenkarspel

geplaatst in: Nieuws

De politiek van Stede Broec wil de provincie duidelijk maken dat de bewoners van de Broekerhavenweg in Bovenkarspel moeten worden geholpen nadat zij door grondwatervervuiling onder hun woning in de problemen zijn gekomen.

Onder vijf woningen aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel is het grondwater vervuild als gevolg van lekkage bij een tankstation in de jaren 70. Destijds is de boel gesaneerd maar naar de huidige normen is toch sprake van forse verontreiniging. Naar de maatstaven van de provincie echter onvoldoende om nu te saneren. Dat betekent dat de bewoners hun huis niet kunnen verkopen. Volgens Jan Ettes (ODS) is het belangrijk een statement te maken. Hij maakt zich zorgen om de bewoners van de Broekerhavenweg, die buiten hun schuld om met onverkoopbare woningen zitten. Wethouder Bart Nootebos (PvdA) juicht deze actie van de politiek toe. Hij wijst erop dat het initiatief nu bij de provincie ligt. De gemeente is wel in gesprek met provincie als rijk. “Het zijn tenslotte onze inwoners.”

Bovenkarspel gegijzeld

Ook Martien Krijger (VVD) trok zich het lot aan van de bewoners. “Wij hebben hier grote moeite mee. Hier is sprake van benzeen dat al dertig jaar in de grond zit en dat alleen door oxidatie kan worden opgeruimd. De bewoners worden in feite gegijzeld. “Hij wees erop dat het noodzakelijk is dat het probleem in beeld blijft zodat de bewoners niet vergeten worden.” Volgens Nootebos is de vervuiling aan de straat in Bovenkarspel opgenomen in het Pact van Westfriesland als ‘winkeldochter’. “We proberen nu gezamenlijk te bekijken of dit probleem als een uitzondering kan worden bestempeld. Om precedent werking naar andere verontreinigde locaties in Noord Holland te voorkomen.

Bron: NHD