Vragen over uitstel van lokale belastingen voor ondernemers

geplaatst in: Nieuws

Sinds afgelopen zondagmiddag zijn er verregaande maatregelen vanuit de Rijksoverheid op advies van het RIVM aangekondigd. Onze ondernemers verliezen inkomsten en zijn genoodzaakt rigoureuze maatregelen te nemen, zoals personeel naar huis sturen en de zaak sluiten.

Veel Stede Broec’ers volgen de adviezen goed op en blijven thuis. Het coronavirus raakt hiermee onze lokale ondernemers erg hard. Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. Dat is alleen niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen. De VVD-fractie is van mening dat we de ondernemers in deze overmachtssituatie moeten ondersteunen.

Recentelijk zijn de belastingaanslagen voor ozb en forenzen- en toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit om deze periode door te komen, want ze hebben weinig tot geen inkomsten. Ondernemers kunnen bij de Belastingdienst onder omstandigheden uitstel van BTW en andere belastingen krijgen. Verder is deeltijd-WW mogelijk.

Uitstel

Het zou enorm helpen als onze ondernemers uitstel krijgen vanuit de gemeente. Op deze manier zetten de lokale belastingen de liquiditeit van ondernemers niet nog meer onder druk. Daarom heeft Martien Krijger, namens de VVD-fractie, de onderstaande vragen aan het college gesteld.

  1. Is het college bereid om ondernemers op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten als zij aannemelijk kunnen maken dat ze getroffen worden door het coronavirus COVID-19?
  2. Is het college bereid om te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen voor (een deel van de) lokale lasten als betalingsproblemen ontstaan door de gevolgen van het coronavirus COVID-19?
  3. Is het college bereid om gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd achterwege te laten of in ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan?
  4. Welke andere mogelijkheden ziet het college om ondernemers in deze tijd te ontzorgen?
  5. Is de gemeente bereid om mee te denken met ondernemers en verenigingen om ook de financiële gevolgen op langere termijn te helpen verzachten?
  6. Voor zelfstandigen is er de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), een bestaande regeling voor zelfstandigen die in problemen komen. Zelfstandigen kunnen hierop een beroep doen mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een aanvraag loopt via de gemeente waar de ZZP’er staat ingeschreven. Is de gemeente voornemens om de ZZP’er zo goed mogelijk te faciliteren? In de huidige situatie is het belangrijk dat de aanvraag zo snel mogelijk de deur uitgaat.

Gezien de urgentie voor sommige van deze ondernemers vragen wij het college om eerder dan de gebruikelijke termijn van 30 dagen antwoord te geven. Het is belangrijk om duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers in deze turbulente tijd.