Zorg via één loket op aandringen van de VVD

geplaatst in: Nieuws

De gemeente Stede Broec gaat nauwer samenwerking met de Stichting Welzijn Stede Broec (SWS) met als doel: één loket, waar iedereen met vragen op welzijnsgebied terecht kan.

Met deze nieuwe aanpak hopen de fracties van de VVD en ODS te bereiken dat de toegang tot het sociaal domein eenvoudiger wordt. Verder moet duidelijk worden dat gemeente opdrachtgever is en SWS opdrachtnemer.

Kosten

Het college van B&W zet in om een meer preventieve aanpak. Daarmee hopen zij ook meer grip te krijgen op de kosten binnen het sociaal domein, die zo hoog oplopen dat het van invloed is op de hele gemeente.

De nieuwe aanpak is het antwoord op het amendement dat de raad vorig jaar op initiatief van VVD en ODS aannam. Die vroeg toen al naar de consequenties van één loket, waarbij SWS in staat gesteld wordt om kwalitatief goede en zoveel mogelijk zorg in de eerste lijn te verlenen, zodat minder cliënten naar de (duurdere) zwaardere tweede lijn worden doorverwezen.

Veel in huis

De keuze voor SWS is logisch, aldus SWS-directeur Karin Houwen. “De basis ligt bij ons, wij hebben al veel in huis, zoals WonenPlus, jeugdzorg, maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning. Daar komen consulenten van de gemeente bij. Zo creëren we een stevige basis, waarbij een team alles aanpakt. Dan krijg je vertrouwde gezichten in de wijk en je kunt slimmer en effectiever werken, waardoor je meer tijd overhoudt voor de ondersteuning zelf.”

Eenvoudiger

De bedoeling van de nieuwe aanpak is dat door centraal zaken aan te pakken en één toegang naar hulpverlening te creëren, het ook voor cliënten eenvoudiger en duidelijker wordt.

Mensen kunnen bij SWS tussen negen en vijf uur binnenlopen. Houwen: “Dat werkt het beste. Wat voor ons verandert, is dat wij meer een wijkteam vormen met de gemeente. Voor de burger is alles duidelijker, sneller en eenvoudiger. Ze krijgen niet met telkens andere hulpverleners te maken. Wij hebben in tien jaar wat opgebouwd, er is bij ons weinig verloop, we kennen de achtergrond van mensen, bieden een breed pakket. Wij worden in feite poortwachter voor het hele gezin.”

De nieuwe aanpak gaat in september in. Voor die tijd wordt een publiekscampagne gestart met folders met de nodige informatie, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen met al hun (welzijns)vragen. Het moet duidelijk zijn voor de inwoners: één loket, één website en één route.

Pakket aan maatregelen

Stede Broec kampt met een tekort van 1,6 miljoen euro binnen het Sociaal Domein. De raad wil dat dit binnen nu en 2022 met een half miljoen per jaar afneemt. Hiertoe is, naast een efficiëntere werkwijze binnen de gemeente zelf, een pakket aan maatregelen nodig.

Zo wordt binnen de SED onder meer een contractmanager aangesteld, die de kwaliteit van de regionaal ingekochte zorg bewaakt maar vooral ook de kosten hiervan ’meer beheersbaar maakt en op termijn mogelijkerwijs laat dalen’.

Fraude

Ook worden fraudemedewerkers ingeschakeld om zogenaamde ‘zorgcowboys’ de wind uit de zeilen te nemen. Inzet van (jeugd)praktijkondersteuners bij de huisartsen moet voorkomen dat te veel cliënten langdurige zware jeugdhulp krijgen door een te brede verwijzing naar de SGGZ.

De nieuwe werkwijze en maatregelen worden voortdurend bekeken, heroverwogen en geëvalueerd.