Reactie VVD op meerjarenvisie sociaal domein

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 27 februari jl. is het voorstel voor de meerjarenvisie sociaal domein 2020-2024 behandeld. De VVD is kritisch op dit stuk en stemde tegen. De stemverhouding was 17 voor en 2 tegen. Er is daadkrachtig bestuur nodig om grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein.

In de meerjarenvisie voor de samenleving 2020-2024 spreekt men over de veranderende rol van de gemeente. De VVD is het eens met de stelling dat de inwoners meer regie en verantwoordelijkheid moeten nemen. Het gaat om drie thema’s in het raadsvoorstel: ‘samen leven’, ‘regie op ons eigen leven’ en ‘kansen voor iedereen’.

Visie

Deze meerjarenvisie vertelt naar mening van de VVD niets nieuws, terwijl de gemeente wel in een uiterst moeilijke (financiële) situatie verkeert. Een situatie die onze inwoners vandaag gaan merken. Een 30 procent hogere ozb-aanslag. “De genoemde punten die als ‘nieuw’ genoemd worden zijn allang normaal. Of is de gemeenteraad al jaren verkeerd voorgelicht?”

Het gaat om de volgende punten:

  • integrale aanpak
  • participatie
  • eigen regie
  • schaalvoordelen
  • effecten van beleid en uitvoering op resultaten

Misleidend

De VVD is van mening dat de gemeente Stede Broec deze zaken al jaren doet. “We verkeren als gemeente in een situatie die er mogelijk toe kan leiden dat de gemeente minder kan gaan faciliteren, dat de toegang tot voorzieningen onder druk komt te staan en ook de toegang tot hulp ter discussie staat. Over dit alles staat niets in deze visie. Dit is voor ons reden om dit raadsvoorstel af te keuren. Het beeld voor de periode 2020 – 2024 is geen rozengeur en maneschijn, wij missen realisme en actualiteit. Het is misleidend om dit stuk breed te communiceren”, aldus fractievoorzitter Martien Krijger.