Politiek in Stede Broec heeft boter op het hoofd

geplaatst in: Nieuws

De afgelopen weken hebben wij veel met inwoners gesproken over de nieuwe Westfrisiaweg. Dit naar aanleiding van de motie ‘Geluidshinder N307’ die wij als enige partij in Stede Broec niet steunden, omdat het in onze ogen een onrealistische oproep is en je de inwoners valse hoop geeft. Afgelopen week is gebleken dat de provincie niets wil doen. Het onderstaande NHD-artikel over de lokale politiek geeft onze consistentie goed weer.

De nieuwe Westfrisiaweg stopt als vierbaansweg in Stede Broec. Vanaf hier tot de Houtribdijk rijdt het verkeer op een tweebaansweg langs de woonwijken. Vooraf was al bekend dat dit stuk de flessenhals zou worden. Of zoals wethouder Bart Nootebos (PvdA) het eerder in het NHD zei: “We wisten voor de aanleg van de nieuwe Westfrisiaweg dat dit stuk de bottleneck was.”

Bewoners van Stede Broec, en dan met name van de wijk Broekerschans in Bovenkarspel, klagen nu over de geluidsoverlast van het toegenomen verkeer. Op de VVD Stede Broec na steunde de gemeenteraad van Stede Broec onlangs een motie om wethouder Nootebos te dwingen bij de provincie om maatregelen te vragen. Nootebos ziet de motie als steun in de rug.

Piepen

Het is nobel van de politiek dat zij iets willen doen aan de overlast voor haar inwoners. Toch klopt hier iets niet. De lokale fracties CDA, OP, ODS en VVD steunden in 2008 de keuze om de Westfrisiaweg als zuidtracé door Drechterland aan te leggen. Dat was al vreemd. CDA wilde immers liever een nieuw tracé ten noorden van de Drechterlandseweg, OP roept al jaren dat Broekerhaven ’N23 vrij’ moet zijn, en ODS-raadslid Jan Ettes noemde de nu aangelegde zuidvariant ’een flutplan’. Nu piepen dat de provincie iets moet doen aan het geluid, getuigt van veel boter op je hoofd.

Bron: NHD / Fractie VVD Stede Broec