Stede Broec aan het infuus, de algemene reserve

geplaatst in: Nieuws

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 maart jl. zijn de financiële gevolgen van het college uitvoeringsprogramma (CUP) voor 2019 vastgesteld. De oppositie (VVD, GBS en OP) was tegen dit voorstel, maar door de coalitiemeerderheid (ODS, CDA en PvdA/GL) is het voorstel toch aangenomen. VVD-fractievoorzitter Martien Krijger geeft zijn reactie op het besluit van de gemeenteraad.

Het CUP is de planning technische uitwerking van het raadsakkoord 2018-2022 uit september 2018. De VVD Stede Broec heeft hier toen niet mee ingestemd, omdat wij ons niet kunnen vinden in alle plannen van de coalitie.

Als we nu kijken naar de timing denken we al snel: pas één jaar na de verkiezingen een financiële vertaling van de collegeplannen? Er is behoorlijk geschrapt in de plannen van het College. De aanleiding van het vele schrappen komt door de financiële situatie van de gemeente. Er wordt voor dit CUP in 2019 voor 67.500 euro uit de algemene reserve gehaald.

In december 2018 is de motie van de VVD Stede Broec om een algehele financiële heroriëntatie uit te voeren aangenomen. Dit wordt komende week in een niet-openbare sessie besproken. U kunt er vanuit gaan dat hier de plannen gesmeed gaan worden om de inkomsten en uitgaven gelijk te trekken. Met name in de uitgaven van de gemeente moet flink worden gesneden.

De baas

Wij hadden in de raadsvergadering, samen met GBS en OP, een oproep gedaan om de financiële gevolgen van het CUP een maand op te schuiven, omdat wij graag eerst willen weten welke en hoe diep de meerderheid van de gemeenteraad van plan is te snijden in de uitgaven van de gemeente.

Het ingediende amendement werd echter niet aangenomen, omdat het College meende niet een maand te kunnen wachten. Er waren namelijk afspraken gemaakt met verschillende buurgemeenten. Het College kan dus aan de slag. Met dit soort antwoorden vragen wij ons af wie de baas is van de raad: de gemeenteraad zelf of het College?

Infuus

Voorlopig blijft de gemeente Stede Broec aan het infuus, ook wel de algemene reserve (nu: 4,1 miljoen euro) genoemd. In 2019 wordt er naar verwachting 2,5 miljoen euro uit onttrokken. Dat is voor het verwachte tekort op de Jeugdzorg, een (groot) onderdeel van het sociaal domein.