Nieuw team voor commissie RBFZ

geplaatst in: Nieuws

Raadscommissie Regionale, bestuurlijke en financiële zaken (RBFZ)

Aanstaande donderdag 14 juni vindt de eerste commissie RBFZ plaats met de nieuw beëdigde commissieleden. Mike Lezaire pakt door in deze nieuwe raadsperiode en Joey Leeuwinga staat hem vanaf nu bij in de raadzaal als kersvers commissielid. De agenda van deze commissie is te vinden via de gemeentelijke website, net als de agenda’s van de gemeenteraad en de andere commissies van de raad.

De naam van deze commissie zegt het al: regionale zaken, bestuurlijke zaken en financiële zaken zijn het werkgebied van deze commissie. Dit is een zeer uitgebreid pakket met daarin alle gemeenschappelijke regelingen, financiën, ICT, dienstverlening, burgerparticipatie, openbare orde en veiligheid, evenementen, kermissen en manifestaties, bestuurlijke en regionale samenwerking, voorlichting en integriteit.

Mike en Joey bemannen de commissie RBFZ voor de VVD, de komende vier jaar. Mike doet dit al enige twee jaar en Joey sluit als vers bloed bij hem aan. Twee jongelingen die zeker van zich laten horen in de commissievergaderingen.

Heeft u iets in te brengen, heeft u vragen of wilt u eens met onze raadscommissieleden praten over openbare orde, burgerparticipatie, evenementen of een van de andere zaken van de commissie RBFZ? U kunt contact opnemen met Mike (mike.lezaire@vvdstedebroec.nl) of Joey (joey.leeuwinga@vvdstedebroec.nl).

 


Raadscommissies Gemeente Stede Broec

In Stede Broec heeft de gemeenteraad drie commissies ingesteld voor ondersteuning en advisering. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. De commissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor, hiervoor is er per commissie een vergadering twee weken voor de gemeenteraadsvergadering. In deze commissies mogen raadsleden en niet-raadsleden zitten. De drie raadscommissies zijn:

  • Regionale, bestuurlijke en financiële zaken
  • Samenleving
  • Grondgebiedzaken

In een raadscommissie zitten van iedere partij twee vertegenwoordigers. Voor de VVD zijn dat:

  • Mike Lezaire
  • Joey Leeuwinga
  • Peter Hoek
  • Ivo Nooter
  • Jan Spin
  • Ellen de Jong