VVD mist doelen en transparantie in subsidiebeleid

geplaatst in: Nieuws

Afgelopen dinsdag is het nieuwe subsidiebeleid in Stede Broec voor 2020 besproken. De VVD mist gemeentelijke doelstellingen en ziet de beloofde transparantie niet terug in de voorgestelde nieuwe subsidieregelingen. De VVD vindt het jammer dat andere partijen geen eerlijker en transparanter subsidiebeleid willen.

Het College heeft eerder tijdens een besloten bijeenkomst en na vragen van PvdA/GroenLinks opnieuw toegezegd dat het subsidiebeleid transparanter en overzichtelijker zou worden. 

Er zijn tot op heden voor bepaalde beleidsterreinen geen gemeentelijke doelstellingen opgesteld. “We hebben wel een beleidsnota voor cultuur waaruit blijkt wat de doelen zijn, een goed voorbeeld van hoe het wel moet”, zegt VVD’er Tjebbe Tip. Door het ontbreken van verschillende beleidsnota’s, zoals voor zorg, sport en accommodatie, is het moeilijk vast te stellen of subsidie noodzakelijk is om een gewenst doel te bereiken.

Doelstellingen

De VVD beschouwt en stelt dat de zorg geleverd moet worden en dat alle politieke partijen sporten gezond vinden. “Welke doelstellingen wil de gemeente behalen? Obesitas bestrijden, jonge- en gezonde kinderen en mensen met een beperking, het zijn allemaal redenen waardoor je bepaalde organisaties meer of minder subsidie zou willen of moeten geven” aldus raadscommissielid Tip.

Het doel van een nieuw subsidiebeleid moet volgens de VVD zijn om middels een herijking subsidie als stuurmiddel te gebruiken. We willen af van vaste, historisch gegroeide afspraken. Subsidie moet een vereniging of organisatie volgens ons verdienen op basis van het realiseren van doelen die de gemeente in beleidsnota’s heeft opgesteld. In de nieuwe regelingen van 2020 staan vaste bedragen die de verenigingen krijgen, met elk jaar een beetje erbij. Er zijn nu wel subsidieplafonds, maar op basis waarvan is voor de VVD niet duidelijk.

Nieuwe initiatieven

In het voorgestelde subsidiebeleid is het voor nieuwe initiatieven lastig om subsidie te verkrijgen. Doordat de gemeente middels de subsidieplafonds al het geld meteen verdeeld, blijft er geen geld over voor nieuwe aanvragers. Als er een nieuw initiatief komt waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten alle andere subsidies daarvoor gekort worden. Dat is niet eerlijk volgens de VVD.

“Als we kijken naar Enkhuizen zien we dat zij een model met een puntensysteem hebben dat transparant is en waarvan de aanvrager kan lezen wat men kan verwachten van de gemeente. De grondslagen in de regelingen van Stede Broec zijn nog steeds boterzacht. Het kan alle kanten op”, aldus Tip.

Btw-constructies

“De gemeente heeft met enkele verenigingen speciale btw-constructies gemaakt. Dit houdt in dat verenigingen, als KGB en SAV, een ‘vergoeding’ krijgen met btw. De verenigen moeten de vergoeding meteen terugbetalen en mogen dan het btw-bedrag houden. Feitelijk is het btw-bedrag subsidie voor de verenigingen, maar dit staat nergens vermeld.” Tip en zijn partij willen af van schimmige constructies. “Het tegengestelde van transparantie is hier aan de orde.”

Volgens de VVD is dit ‘nieuwe’ subsidiebeleid oude wijn in nieuwe zakken: niet transparant, niet helder en niet uitlegbaar tegenover onze inwoners. De VVD is teleurgesteld in het resultaat dat wethouder Lydia Groot (ODS) heeft opgeleverd: een subsidiebeleid zonder transparantie en grondslagen.