Centrum Stede Broec nog bruisender in volgende fase

geplaatst in: Nieuws

Stede Broec werkt aan het ’doorontwikkelen’ van het centrumgebied. Zo is in de afgelopen jaren winkelcentrum Streekhof verder uitgebreid, is er een nieuw pand voor de Aldi gekomen en zijn er veranderingen geweest in de parkeermogelijkheden. De gemeente is nu toe aan fase 5, rond het Streekplein, van de centrumontwikkeling en gaat daarvoor een visie opstellen. Wat de VVD Stede Broec betreft neemt de gemeente zeker een aantal voor hen belangrijke aandachtspunten mee.

Omdat de panden van de Rabobank (De Middend 1-3) en woningstichting De Woonschakel (Middenweg 5) ook meegenomen kunnen worden in de plannen, komt er een compleet plan voor het hele gebied. Gedacht wordt onder meer aan nieuwe winkels met daarboven appartementen grenzend aan het Streekplein.

Parkeren, horeca en woningbouw

Het centrum kan volgens de VVD een nieuwe boost gebruiken. “Het centrum kan worden afgerond met fase 5. Er moet uiteraard worden nagedacht over detailhandel, maar wij vinden ook dat er met meer facetten rekening moet worden gehouden. Parkeren is een issue bij het Streekhof, ook voor mindervaliden, er moet onderzocht worden hoeveel parkeerplekken er nodig zijn. Uiteraard willen wij dat het centrum nog meer bruist met meer horeca. Wij zien vooral kansen rondom het mooie Streekplein voor uitgebreide horeca. Het nieuwste gebied van het centrum biedt ook kansen voor woningbouw. Er is veel ruimte voor appartementen. Hier is een groeiende vraag naar en deze ontwikkelingen helpen ook om meer woningen beschikbaar te maken voor Stede Broec’ers”, aldus Joey Leeuwinga.

De VVD Stede Broec vindt wel dat omwonenden, vooral rond de Stationslaan, goed moeten worden meegenomen in de nieuwe plannen. Leeuwinga: “De verkeerscirculatie gaat sowieso veranderen, dus ik begrijp de zorgen van omwonenden. De ontsluiting van het Streekhof en de nieuwe parkeerplekken moeten goed worden uitgewerkt voordat de gemeente tot realisatie overgaat. Neem omwonenden mee middels burgerparticipatie.”

Ondernemers

“Er zitten al veel ondernemers rond het Streekplein. Het lijkt me juist een goed idee om de bestaande ondernemers te betrekken bij de nieuwe ontwikkelen en kijken of we met nieuwe ideeën de boel nog bruisender kunnen maken. Maar geef ook de ruimte aan nieuwe horecaondernemers, zodat we samen, de gemeente en de ondernemers, Stede Broec nog gezelliger maken”, aldus een enthousiaste lijsttrekker.

Lijsttrekker Joey Leeuwinga zet in op meer horeca

Joey Leeuwinga over de horeca en het verenigingsleven.