Visie van VVD Stede Broec op duurzaamheid

geplaatst in: Nieuws

Nederland heeft een Klimaatakkoord ondertekend, waarin onder andere is opgenomen dat de CO2-uitstoot verminderd moet worden. De VVD in Stede Broec is van mening dat de gemeente hieraan ook mee moet werken vanuit de verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties.

De VVD Stede Broec heeft een visie geformuleerd hoe zij dit willen bereiken. “Wij vinden dat je grofweg eerst zoveel mogelijk moet doen om het verbruik van gas te reduceren. Je zou kunnen zeggen dat je de schil van je huis meer dicht moet maken, waardoor er minder warmte ontsnapt. Minder gasverbruik is minder uitstoot van CO2. Dit heeft ook nog andere voordelen: meer comfort en lagere stookkosten. Overschakelen naar een andere of toekomstige energiebron wordt ook gemakkelijker”, aldus raadslid Martien Krijger.

Aandachtspunten

De VVD in Stede Broec hanteert een aantal aandachtspunten:

  1. Wij zijn realistisch; kijken naar de keten en niet naar een individueel onderdeel
  2. Inwoners staan centraal
  3. Het moet betaalbaar blijven
  4. Samenwerking en netwerken richting een oplossing

Krijger: “Ons speelveld is de politiek en de raadzaal. Daar wordt wetgeving besproken en wordt de gemeenteraad geacht wetgeving door te voeren. Zo ook zaken die te maken hebben met klimaat en duurzaamheid. Nu is het zo dat naarmate de tijd vordert, de druk om maatregelen te nemen toeneemt. Er bereiken ons geluiden dat de Rijksoverheid ons de wetgeving wil aanreiken die drang en dwang uitstraalt. Wij vinden dat het ‘van het gas af gaan’ in samenspraak met de inwoners moet gebeuren of anders niet. De VVD staat voor vrijheid en democratie, de letters staan zelfs in onze naam. Verder vinden we dat bij overgang van gas naar een alternatief, de gebruikskosten voor de inwoner nagenoeg gelijk moeten blijven.”

Financiën

Een van de belangrijkste dingen die een gemeenteraad moet opleveren is een sluitende begroting. Dit betekent dat de uitgaven gedekt moeten worden met inkomsten en dat er een aanvaardbare reserve moet zijn voor onvoorziene omstandigheden. 

De VVD is van mening dat de mens (inwoner) voor gaat op duurzaamheid. “Wij bedoelen hiermee dat projectkosten van de klimaatopgave voor de gemeente geheel vergoed moeten worden door de Rijksoverheid, dit wordt immers opgelegd door Den Haag. Als er een tekort aan financiële middelen is voor de klimaatambities, dan zullen wij ervoor kiezen om dit niet ten koste te laten gaan van andere taken van de gemeente. Immers, het klimaat is belangrijk maar de dienstverlening van en de leefbaarheid in gemeente is voor ons ontzettend belangrijk”, aldus VVD-lijsttrekker Joey Leeuwinga.