Onze boeren verdienen beter

geplaatst in: Nieuws

Onze agrariërs verdienen beter, ook in Westfriesland. In Stede Broec zijn veel inwoners, van oorsprong via bijvoorbeeld grootouders, agrariërs, zoals tuinders en veetelers. We hebben daarom in onze gemeente een speciale band met ‘de boeren’ en leven daarom ook in deze tijden erg met hen mee.

Westfriese veehouders, fruittelers en groentetelers zijn belangrijke producenten van vers, eerlijk en veilig voedsel. Westfriesland is bovendien wereldwijd het centrum van de plantenveredeling en zaadtechnologie: meer dan de helft van alle groenten in de wereld heeft een oorsprong in Westfriesland. Door vergaande innovatie en samenwerking tussen de verschillende agrarische sectoren, wordt hier voedsel geproduceerd met de laagste milieubelasting ter wereld.

Polarisatie

De Westfriese VVD-fracties en -wethouders maken zich zorgen over de toenemende polarisatie in onze samenleving. De lancering van de plannen door het kabinet voor de stikstofreductie in de landbouw heeft op ons platteland heel veel boosheid, verdriet en angst teweeg gebracht. En dat terwijl we de grote rol van onze boeren in het beheer van het landschap juist zo waarderen. Daarom zeggen wij: onze boeren verdienen beter.

Dat er een transitie naar duurzamere landbouw moet plaatsvinden staat buiten kijf, daarin lopen onze boeren al jaren voorop, maar het gaat om de manier waarop. Natuur wordt tegenover de leefbaarheid van het platteland gezet, stedelingen en dorpelingen raken steeds verder van elkaar verwijderd. Terwijl we elkaar juist zo hard nodig hebben, boeren zijn niet het probleem, ze zijn een belangrijke partij bij de oplossing.

Focus

Fractievoorzitter Joey Leeuwinga: “Wij roepen het kabinet en de boeren op om met elkaar in gesprek te gaan als gelijkwaardige gesprekspartners en daarmee de impasse te doorbreken. Daarom slaat de lokale VVD uit de 3 steden en de meer dan 50 dorpen en buurtschappen van Westfriesland de handen ineen: stad en platteland roepen het kabinet gezamenlijk op om tot een breed gedragen toekomstvisie te komen voor de landbouw en -daar onlosmakelijk mee verbonden- voor de leefbaarheid van ons platteland. Met de focus op samenwerking, maatwerk en innovatie. En met respect voor de mensen die op het platteland wonen, werken en leven. Zodat na ons nog vele generaties dorpelingen en stedelingen kunnen genieten van vers, eerlijk en veilig voedsel uit Westfriesland.”

Gedeputeerde Esther Rommel van Natuurbeheer heeft tijdens de Landbouwshow in Opmeer de stikstofbrief in ontvangst genomen van de VVD Westfriesland. Bekijk hier de volledige brief van de zeven Westfriese VVD-fracties en -wethouders.