Kadernota 2022: ‘Wat ons betreft lagere lasten en beter groenbeleid’

geplaatst in: Nieuws

In de raadsvergadering van donderdag 1 juli jl. heeft VVD-fractievoorzitter Mike Lezaire een pitch gehouden over de kadernota voor de komende jaren. Er is de komende jaren gelukkig iets meer financiële ruimte. Wat de lokale VVD betreft gaan we in de eerste plaats voor lagere lasten voor inwoners en ondernemers en voor het opwaarderen van de kwaliteit van het openbaar groen in de gemeente. De kadernota was de afgelopen jaren geen agendapunt dat vrolijke gezichten oplevert in de raadzaal bij zowel de coalitie als oppositie.

“Met name de jeugdzorg drukte op de begroting, we ontvangen 4 miljoen en geven 7 miljoen uit. Er is met enig resultaat gewerkt aan het terugdringen van het financieel tekort en met het doorvoeren van de maatregelen Sociaal Domein. Echter is de geplande taakstelling van een half miljoen euro niet gehaald, het verbaasd onze fractie dan nog steeds dat er niet voor aanvullende maatregelen wordt gekozen. De begroting sluit dan wel, maar rust zwaar op onze inwoners en laat weinig ruimte voor nieuw beleid”, aldus Mike Lezaire.

Lastenverlichting

Na deze roerige jaren lijkt de gemeente Stede Broec in een wat financieel rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Daar heeft zoals Mike Lezaire gezegd heeft wel een prijskaartje aangehangen. Met name voor onze inwoners die inmiddels de zwaarste lasten van Westfriesland moeten dragen. Dat het Rijk nu mogelijk met structureel extra geld voor de jeugdzorg komt, lijkt het de VVD vanzelfsprekend dat de gemeenteraad de inwoners tegemoet moet komen met een lastenverlichting. Het zijn immers de inwoners die het tekort hebben opgehoest, daarbovenop is beloofd dat de verhoging een niet-onomkeerbare maatregel was. De motie, over lastenverlichting voor inwoners die de VVD samen met ODS heeft ingediend, is dan ook meer een herinnering aan raad en college. De motie was VVD-ODS (9) tegen CDA-PvdA/GL-GBS-OP (9). Dit betekent dat de stemmen staakten en deze motie in september opnieuw ter stemming wordt gebracht.

De schade van de ombuigingen is niet alleen te voelen in de portemonnee van de inwoners, maar ook in de openbare ruimte zichtbaar. “De bezuinigingen op het openbaar groen, overgaan op niet-chemisch bestrijden, het minder maaien voor de biodiversiteit en de langere groeiseizoenen leiden tot een verloedering van het straatbeeld. Het kwaliteitsbeeld van het centrumgebied rondom het winkelcentrum zou het hoogste moeten zijn van de gemeente, maar lijkt inmiddels meer op een groene oase. Naast lastenverlichting zou de VVD in de nabije toekomst opnieuw willen kijken naar ons groenbeleid”, aldus de fractievoorzitter.

De Wurf

Lezaire: “Tot slot wordt dankzij de noodkreet van Verenigingsgebouw De Wurf begin dit jaar toch nog gehoor gegeven aan het subsidieverzoek dat al 16 maanden geleden is ingediend. We balen ervan dat dit zolang heeft moeten duren en dit daarna snel in het college is afgetikt. En dat zonder de raad en commissie mee te nemen. Het maatschappelijke nut van De Wurf had niet ter discussie gestaan en de noodzaak van de verbouwing ook niet, maar wellicht had nieuwbouw bijvoorbeeld ook een optie geweest. Waarom doen we wel een houdbaarheidsonderzoek naar Zwembad De Kloet, maar niet voor De Wurf, een gebouw dat bijna twee keer zo oud is. Het wordt bijna onze standaard stemverklaring: blij met het resultaat, maar niet met de procedure.”