VVD: ‘Ga versneld bouwen in Lutjebroek’

geplaatst in: Nieuws

Het plan om op de plek van tuindersbedrijf Groot-Vriend in Lutjebroek een woonwijk te bouwen, kan wat de gemeenteraad betreft versneld in ontwikkeling worden gebracht.

Een motie met die strekking kreeg alle stemmen van de raad achter zich. De onderneming kwam zelf met de plannen voor woningbouw op de 17 hectare tussen Lutjebroek en Hoogkarspel. Ook vanuit het verenigingsleven in het dorp kwam een lobby voor dit plan op gang. Die vindt nu gehoor bij de lokale politiek in Stede Broec. VVD-fractievoorzitter Mike Lezaire: “We hebben eind vorige maand ook een poll gelanceerd en hieruit blijkt ook weer hoeveel Lutjebroekers achter dit plan staan.”

CDA, GBS, ODS en VVD presenteerden een motie, waarmee de gemeente wordt aangespoord om deze kansrijke bouwplek ook op te gaan nemen in de bestemmingsplannen. Nu Stede Broec zelf aan de slag gaat met een omgevingsvisie voor de eigen gemeente, wil de raad dat Groot-Vriend ook wordt meegenomen. Volgens Mike Lezaire (VVD) is er maatschappelijk draagvlak in Lutjebroek, en mag dit plan best ’voorrang’ krijgen bij de gemeente.

Stroomversnelling

De gedachte is dat met deze formele stap ook de planologische kant in een stroomversnelling kan komen. Gezien de woningnood en de roep vanuit het dorp om in de eigen gemeenschap te willen wonen, gaat de raad hierin mee.

De politiek laat zich nu nog uit over het aantal woningen dat op de pek van het tuindersbedrijf kan komen. De omgevingsvisie voor heel Stede Broec komt dit najaar ter sprake in de gemeenteraad.

Bron: NHD