VVD overhandigd punten Verkeersplan aan wethouder

geplaatst in: Nieuws

Op woensdag 24 februari jl. hield de VVD Stede Broec een livesessie op Facebook over het aankomende Verkeersplan voor de gemeente Stede Broec. Tijdens deze sessie gingen Mike Lezaire en Ivo Nooter in gesprek met inwoners en ondernemers over het Verkeersplan. De opgehaalde punten heeft de VVD-fractie al gebruikt bij de behandeling van het eerste concept van het Verkeersplan. Op donderdag 8 juli jl. hebben Mike en Ivo alle vergaarde punten overhandigd aan wethouder Nootebos (verkeer).

De VVD Stede Broec vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers meedenken met het nieuwe Verkeersplan: “Een Verkeersplan maak je onder andere om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Dit plan geeft knelpunten en aandachtspunten aan op het gebied van verkeersbewegingen. Wij pleiten onder andere voor het aanpassen van de Spoorsingel, een visie op het historische lint en een visie op de indeling van de wegen en voetgangerspaden rond het station Bovenkarspel-Grootebroek. Verder moeten we als gemeente gaan kijken of de wegen in de wijken veilig genoeg zijn, denk bijvoorbeeld aan de Graaf Willemstraat en De Bouw”, aldus VVD-fractievoorzitter Mike Lezaire.

Ingebrachte punten

Raadscommissielid Ivo Nooter constateert veel verschillende ingebrachte punten van inwoners en ondernemers. “Het gaat van het veiliger maken van rotondes voor fietsers tot het weren van vrachtverkeer in de wijken. Inwoners zijn erg betrokken bij hun eigen leefomgeving, maar hebben ook meningen over het algemene verkeersbeleid in de gemeente. We zien kleine aanpassingen die de leefbaarheid in de wijken snel kunnen vergroten, maar ook grote uitdagingen, zoals omgaan met nieuwe woonwijken, zoals Florapark in Bovenkarspel. Zo’n nieuwe wijk kan grote gevolgen hebben voor de verkeersdruk in de gemeente”, aldus Ivo Nooter.

De VVD-fractie heeft de ingebrachte punten overhandigd aan de wethouder. De fractie gaat erop letten dat deze punten worden meegewogen in het Verkeersplan. Nooter: “We hebben de toezegging dat de wethouder naar de punten gaat kijken, dus wij gaan er vanuit dat dit wordt meegenomen met en in het nieuwe verkeersbeleid van de gemeente.”

Burgerparticipatie

Wethouder Bart Nootebos (PvdA/GroenLinks) van verkeer is blij met deze burgerparticipatie. “Ik ben blij met dit soort initiatieven. Het is belangrijk om inwoners te betrekken bij dit plan. We gaan de input doornemen en proberen het mee te nemen in het Verkeersplan”, aldus een enthousiaste wethouder.