Wethouder Martien Krijger verlaat de Stede Broec’se politiek

geplaatst in: Nieuws

Martien Krijger (61) verlaat de politiek in Stede Broec. De VVD’er heeft per direct zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad van Stede Broec.

Na de gemeenteraadsverkiezing in 2022 werd VVD-raadslid Martien Krijger benoemd tot wethouder van de gemeente Stede Broec. Hij werd verantwoordelijk voor de portefeuille Sociaal Domein. In de periode dat hij wethouder was, heeft hij een akkoord bereikt met de schoolbesturen van het primair onderwijs, waarbij de aanzet werd gegeven tot een nieuwbouw project Molenwiek/Wendel, het starten van het project “Zorgzame buurt”, de verplaatsting van het consultatiebureau en de implementatie van schoolmaatschappelijk werk in primair en voortgezet onderwijs.

Stinkende best

“Afgelopen woensdag heb ik het besluit genomen om de politiek te verlaten. Ik had andere verwachtingen bij het wethouderschap. Een jaar wethouderschap is een reis geweest met veel hobbels en kuilen. Met veel passie en energie ben ik in het wethouderschap gestapt om van betekenis te kunnen zijn. Vanuit mijn rol voelde ik me zeer verantwoordelijk voor mijn portefeuilles én de inwoners van Stede Broec. Daar hecht ik nog steeds waarde aan, maar niet meer vanuit deze rol. Ik heb mijn stinkende best gedaan maar heb niet kunnen neerzetten wat ik wilde. Rond de zomer heb ik het initiatief genomen om het afgelopen jaar te evalueren en zo ben ik tot de conclusie gekomen dat de jas van wethouder mij niet past”, aldus Martien Krijger.

Martien spreekt grote waardering uit voor de enorme steun die hij heeft gehad: “Van mijn collega wethouders, burgemeester en in het bijzonder van de gemeentesecretaris én loco-secretaris. De ambtelijke SED-organisatie bedank ik oprecht voor hun ondersteuning maar vooral voor het geduld. En ook mijn dank aan de maatschappelijke organisaties met wie ik intensief heb samengewerkt. Mijn dank gaat ook uit naar de inwoners van Stede Broec die mij het vertrouwen gegund hebben. Ik kijk terug op een intensief en hectisch jaar, maar ook op een jaar waarin we mooie zaken hebben vastgesteld, mooie initiatieven hebben gerealiseerd voor de inwoners.”

Voortvarend

VVD-fractievoorzitter Joey Leeuwinga: “Ik vind het onzettend jammer dat Martien zijn wethouderschap gaat neerleggen. Na de verkiezingen ging hij voortvarend aan de slag met tal van dossiers. Een groot langslepend dossier is het integraal huisvestingsplan basisonderwijs dat deze week is aangeboden aan de gemeenteraad. Hier, en ook voor nieuwbouw voor De Molenwiek/De Wendel, maakte Martien zich ook jarenlang als raadslid al hard voor. Martien was ruim tien jaar raadslid, waarvan ook een groot gedeelte fractievoorzitter. Onder zijn leiding is onze Stede Broec’se VVD-club uitgegroeid tot een stabiele en gezonde vereniging in Stede Broec. We gaan Martien missen!”

De VVD-fractie gaat nu, in overleg met haar coalitiepartners, op zoek naar een nieuwe kandidaat-wethouder.