VVD blij met invoering bestuurlijke boete in Stede Broec

geplaatst in: Nieuws

De gemeenteraad van Stede Broec heeft op 25 april jl. besloten om de bestuurlijke boete in de gemeente Stede Broec in te voeren. Door de invoering van de boete kunnen mensen die overlast veroorzaken in de openbare ruimte een boete van de gemeente krijgen. Met de invoering van deze zogenaamde ‘bestuurlijke boete’ kunnen de gemeenten beter optreden tegen lichte overtredingen, die vaak wel veel ergernis en overlast veroorzaken.

Voorbeelden hiervan zijn een kapot voertuig dat lang ergens staat, huishoudelijk afval dat verkeerd wordt aangeboden, een reclamewagen die zonder vergunning langs de openbare weg staat of voorwerpen, zoals bijvoorbeeld bloembakken, die zo staan dat de weg niet normaal gebruikt kan worden. In deze gevallen kan de gemeente iemand dan een boete geven.

Gevoel van onveiligheid

Medewerkers van de gemeenten worden regelmatig door inwoners aangesproken op dit soort ‘kleine ergernissen’. Naast de overlast die veroorzaakt wordt, zorgen deze ook voor verloedering van het straatbeeld en een gevoel van onveiligheid. Op dit moment kunnen de gemeenten alleen ‘bestuursdwang’ toepassen of een ‘last onder dwangsom’ opleggen. Hiermee wordt de veroorzaker van de overlast achteraf gedwongen het probleem op te lossen.

De maximale hoogte van een boete is 515 euro. De meeste boetes liggen tussen de 100 en 250 euro en is voor bedrijven vijf keer zo hoog als de boete voor particulieren. De gemeente kan besluiten alleen een bestuurlijke boete op te leggen of naast een bestuurlijke boete ook een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Afschrikkende werking

“Wij zijn blij met dit voorstel. Met de bestuurlijke boete kan de gemeente snel handelen, want ellenlange procedures kunnen worden voorkomen. Een boete heeft een afschrikwekkende werking en wij hopen daarom ook dat overlast juist kan worden voorkomen. Wat ons betreft is het dus een afschrikkend middel, maar het is wel fijn dat als de gemeente een boete afgeeft, het boetebedrag ten goede komt aan de gemeente, zodat de kosten van het handhaven (deels) kan worden weggestreept en dat wellicht de handhavingscapaciteit kan worden uitgebreid”, aldus VVD-raadslid Ivo Nooter.