Nieuw beleid om Streekplein bruisend te maken

geplaatst in: Nieuws

Wie wil iets leuks, cultureels, educatiefs of culinairs organiseren om van het Streekplein in Bovenkarspel een bruisend plein te maken? Want er moet reuring komen op het plein, vindt ook de politiek. Het college van Stede Broec stelt voor via een speciale subsidieregeling 10.000 euro beschikbaar te stellen aan verenigingen voor activiteiten: 2.500 euro per evenement.

Begin dit jaar gaf de gemeenteraad door een breed gesteunde VVD-motie aan dat er meer culturele, culinaire of andere activiteiten zouden moeten plaatsvinden in het hart van de gemeente: het Streekplein. Waarbij lokale verenigingen of ondernemers betrokken worden. “Het moet vanuit de inwoners en ondernemers komen. Van onderaf dus. We zijn blij met het voorstel van het college en begrijpen dat er een subsidie nodig kan zijn om een nieuw evenement op te starten”, aldus raadslid Ivo Nooter.

Draagvlak

Na onderzoek denkt het college dat er wel draagvlak is voor activiteiten om het Streekplein bruisend te maken, al zijn er ook struikelblokken. Daarom boog de commissie zich dinsdagavond over het voorstel om via een subsidiemaatregel activiteiten te stimuleren.

Na de motie, begin dit jaar, zijn maar liefst zeventig organisaties aangeschreven. Zeven van hen toonden interesse. Inmiddels is met zes organisaties én met drie muziekverenigingen contact geweest. Zij willen wel – al dan niet samen – activiteiten organiseren. Wel vinden de organisaties 2.500 euro aan subsidie een relatief laag bedrag, ook omdat er weinig voorzieningen zijn op het plein, bijvoorbeeld qua licht en geluid. Alles moet dus worden ingehuurd.

Het Streekplein nieuwe stijl.
Het Streekplein nieuwe stijl.© NHD-archieffoto

Ondersteunen

Ook hebben veel organisaties in coronatijd vrijwilligers verloren en vraagt het organiseren van een extra evenement aardig wat inzet. Een ander aspect is de regelgeving. Veel verenigingen zien op tegen het organiseren van evenementen, waarbij vergunningen nodig zijn. Daarom deden ze de oproep dit makkelijker te maken, door bijvoorbeeld een standaardkaartje te ontwikkelen voor het Streekplein.

Dat is inmiddels gebeurd. Ook zegt de gemeente toe om organisaties te ondersteunen en het traject simpeler te maken, door bijvoorbeeld bij kleine evenementen te volstaan met een melding. Het college gaat nog in gesprek met lokale ondernemers rondom het plein, maar wethouder Thijs Visser is enthousiast over de reacties tot nu toe. Hij riep ook tijdens de commissie eenieder op om zich te melden met leuke ideeën. „Draag het uit. Ik kijk ook in mijn netwerk!”

Burgemeester Ronald Wortelboer met Garm Besseling van het Streekhof op het plein.
Burgemeester Ronald Wortelboer met Garm Besseling van het Streekhof op het plein.© NHD-archieffoto

Onderop

Het uitgangspunt voor de VVD is dat er jaarrond ruimte is voor activiteiten en dat het initiatief bij de verenigingen en de ondernemers ligt. Nooter: “De rol voor de gemeente is om mee te denken en te faciliteren, maar moet zich niet mengen in de organisatie. De gemeente moet zelf geen feestjes organiseren, maar juist inwoners en ondernemers stimuleren om het van onderop te laten komen. Wij zien uit naar een mooi bruisend Streekplein. Dat gaat zeker goedkomen, ook gezien de toekomstige ontwikkelingen rond het gebied op het gebied van horeca.”

Bron: NHD