Gemeente pakt door met nieuwe wijk Nuwevoert in Bovenkarspel

geplaatst in: Nieuws

De gemeenteraad van Stede Broec heeft de ambities vastgesteld voor de nieuwe wijk welke Nuwevoert, voorheen Florapark/Westeinde-Zuid, moet gaan heten. Samen met ontwikkelaars en de gemeente Enkhuizen gaat Stede Broec deze wijk in Bovenkarspel ontwikkelen. Wat de VVD Stede Broec betreft moet uiterlijk in 2026 de eerste paal de grond in.

De naam Nuwevoert verwijst naar het Westfries, waar ’nuwe’ nieuw betekent. Voert is de naam van de sloot die langs het bouwplan loopt. De naam, die met een motie van VVD, ODS en ELS is aangepast van Nijevoert naar Nuwevoert, refereert ook aan de inrichting van het gebied met veel groen en water. De VVD in Stede Broec pleit voor het behouden van landschappelijke karakter met doorgaand vaarwater. Ook moet het gebied duurzaam worden ingericht en veilig bereikbaar zijn. De VVD pleit ook voor aandacht in de wijk op het gebied van zorg, denk daarbij aan het project ‘Zorgzame Buurt’.

Ontsluiting

De provincie staat positief tegenover de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Nuwevoert op de Randweg in Bovenkarspel. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zit er schot in de onderhandelingen. Gestart wordt aan de kant van Florapark, uitgezonderd een ’klein hoekje’ voor 22 woningen aan het Westeinde waarmee al vóór de realisatie van de ontsluitingsweg kan worden gestart.

In de huidige woningmarkt wordt er ook door ontwikkelaars nadrukkelijk gekeken naar de vraag vanuit de markt en dus naar de behoefte. Dus wat de VVD betreft aandacht voor betaalbare (koop)woningen. Het advies aan de ontwikkelaars is om ook in gesprek te gaan met bewoners met grote stukken tuin. Zodat alles in één keer kan worden ontwikkeld. Op een aantal plekken in de nieuwe wijk komen ’accenten’, zo is de bedoeling: maximaal vijf bouwlagen. Deze ’torens’ komen niet achter de bestaande bebouwing, maar aan de oostkant van het station. Waarbij ook met de molenbiotoop van molen Ceres rekening wordt gehouden.

Aandacht

Wat de VVD betreft krijgt de ontsluiting van de nieuwe woonwijk nog meer aandacht. De hoofdontsluiting moet worden aangesloten op de Randweg, die richting de provinciale wegen N505 en N307 loopt. Hiermee wordt een toename van autoverkeer op het Westeinde, de Hoofdstraat en de Broekerhavenweg zoveel mogelijk voorkomen. In de wijk moet veel ruimte komen voor langzaam verkeer, wandelgebieden en fietsroutes. Er wordt ook gesproken over kleine ontsluitingen voor delen van de wijk, zoals op Bloementuin en Pieter Fransenhof. Hier moet van tevoren duidelijk zijn wat de gevolgen voor de bestaande wegen zijn.