Algemene beschouwingen 2018

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 1 november jl. heeft VVD-fractievoorzitter Martien Krijger zijn betoog gehouden tijdens de algemene beschouwingen over de begroting van 2019. In dit bericht kunt u de voordracht aan de voorzitter van de raad teruglezen. Er is tevens een link naar de begroting onderaan dit bericht te vinden.

Voorzitter,

We gaan deze begroting goedkeuren. Qua layout en leesbaarheid is er echt een inhaalslag gemaakt. Hulde aan de opstellers.

Er zijn verschillende discussies geweest in de raadscommissies. Wij willen kort iets kwijt over de reserves en de toch sterk gelinkte domper: de kosten voor jeugdzorg.

Er is een merkwaardige discussie geweest over wat de bodem zou moeten zijn van de reserves. Deze is door ons, als raad, ingezet op 10% van de begroting. De bodem van de algemene reserve hoeft niet aangepast te worden, omdat de totale omzet van de gemeente wordt verhoogd. De bodem groeit ook mee.

Maar een bodem kan alleen een echte bodem zijn als je de uitgaven in de hand hebt. Wij waren verbaasd over het feit dat een ambtenaar tijdens een presentatie over het sociaal domein ons vertelt heeft dat de bedragen voor de jeugdzorg in de kadernota niet correct waren. De bedragen hadden flink bijgesteld moeten worden en we hadden er tot het einde van het jaar 1 miljoen euro extra bij moeten leggen. Dit kwam aan het licht door er notabene een vraag over te stellen. Wethouder Groot heeft de plank volledig misgeslagen door dit een ambtenaar te laten vertellen. Ze had hier zelf mee op de proppen moeten komen tijdens een commissievergadering. Het is ons duidelijk dat dit niet erg open is.

Voorzitter, we hebben momenteel 360.000 euro uit de reserves gehaald. Dit mag niet verder oplopen. Dit betekent dus dat de uitgaven van het sociaal domein snel op orde moet zijn. Wij zitten nog niet op het juiste spoor om directe bezuinigingen uit te voeren, maar om te zorgen dat we in-control komen.

We moeten de lasten voor de inwoners en bedrijven niet verhogen, maar de gemeentelijke uitgaven onder controle krijgen. Dit wil de VVD meegeven aan het college.

Dank u voorzitter.

De begroting van 2019

Via deze link kunt u de vastgestelde begroting van 2019 inzien.