VVD Stede Broec: ‘Doorpakken in Westfriesland’

geplaatst in: Nieuws

De VVD Stede Broec heeft afgelopen raadsvergadering, samen met het CDA als mede-indiener, twee moties ingediend over de energietransitie en klimaatadaptatie. Voor het Pact van Westfriesland 7.1, ook wel het tweede Pact genoemd, worden opgaven en ambities voorgelegd. Tevens vinden de liberalen dat er breder moet worden gekeken naar alternatieve energie. “Wij willen ook in regionaal verband doorpakken. Westfriesland is een mooie regio die we samen nog beter en aantrekkelijker kunnen maken. De VVD Stede Broec gaat altijd voor realistische en haalbare ambities. Wij zijn groen, maar niet gek”, aldus fractievoorzitter Martien Krijger.

In 2013 is door zeven gemeenten van Westfriesland in het Pact van Westfriesland de ambitie uitgesproken om binnen vijf jaar tot een van de tien aantrekkelijkste regio’s van Nederland te worden. Op het gebied van wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid en vrije tijd werden samenwerkingsafspraken gemaakt. Vorig jaar is na vijf jaar de balans opgemaakt.

Opgaven en ambities

“Het Pact van Westfriesland gaat voor doorpakken en staat vol met ambities voor de regio. Het eerste Pact is een initiatief geweest van VVD die in alle gemeenteraden van Westfriesland aangenomen is. “, aldus Krijger. Het Pact was in 2018 echter toe aan een herijking. Er zijn nu maatschappelijke opgaven en ambities bepaald voor het Pact van Westfriesland 7.1.

Wat staat er in dit document? In het nieuwe Pact komen zes thema’s aan de orde die later dit jaar voorzien gaan worden van uitvoeringsplannen. De thema’s zijn aangescherpt naar de huidige vraag in de regio.

  1. Wonen en leefbaarheid
  2. Energietransitie en klimaatadaptatie 
  3. Onderwijs en arbeidsmarkt
  4. Vrije tijd
  5. Ondernemen en economie
  6. Zorg en sociaal domein

Energie en klimaatadaptatie

Raadscommissielid Joey Leeuwinga kan zich goed vinden in de verschillende thema’s voor het Pact en de daarbij horende opgaven en ambities, maar de VVD heeft op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie twee kanttekeningen. In de maatschappelijke opgaven en ambities wordt voornamelijk gesproken over zonnepanelen, windmolens en ondergrondse warmte. “Wij vinden dat deze drie energiebronnen nu al tot de conventionele energiebronnen kunnen worden gerekend. We zijn tegen windmolens op land en willen dat zonnepanelen voornamelijk op (bedrijfs)daken worden geplaatst. Wij willen juist dat de regio openstaat voor alle mogelijke en toekomstige alternatieve energiebronnen. De ontwikkeling gaan door en we weten nu nog niet wat de toekomst gaat brengen op het gebied van energieopwekking.”

Regionale Energiestrategie

Het tweede voorstel van de VVD, met steun van het CDA, is om niet voor de troepen uit te gaan lopen. In de opgaven en ambities voor het Pact wordt als doel gesteld dat Westfriesland in 2040 klimaatneutraal is en alle bebouwing is afgesloten van aardgas. De VVD wil zich voorlopig houden aan het klimaatakkoord dat zegt dat Nederland in 2050 voor 95 procent klimaatneutraal is. “De ingediende motie verzoekt het college om terughoudend te blijven in het lopende traject van de Regionale Energiestrategie (RES). Wij willen dat de eisen vanuit de rijksoverheid en de provincie eerst duidelijk zijn. Tevens moet er een (financiële) vergelijking worden gemaakt tussen de landelijke ambities en de RES”, aldus VVD’er Leeuwinga. De motie wordt waarschijnlijk in september opnieuw in stemming gebracht, want tijdens de raadsvergadering waren de stemmen gelijk, acht tegen acht.

De twee moties van de VVD Stede Broec kwamen donderdag 27 juni in stemming. Lees de moties over alternatieve energie (unaniem aangenomen) en terughoudendheid op de RES (uitgesteld tot september) op de website.