VVD Stede Broec: minder OZB als payback

geplaatst in: Nieuws

De VVD in Stede Broec gaat donderdagavond, bij de behandeling van de focusnota, voorstellen om de onroerende zaakbelasting (OZB) te verlagen met twee procent, als payback.

De fractie vindt dat, nu het college heeft aangegeven dat er een financieel stabiele situatie is ontstaan, de inwoners daar ook direct van moeten kunnen profiteren.

Volgens de liberalen hebben de inwoners van Stede Broec in het verleden meer OZB moeten betalen om zo een gat te dichten in de gemeentebegroting. De toenmalige belastingverhoging kreeg vervolgens een structureel karakter. Maar nu de gemeente het financieel weer wat ruimer gaat krijgen kan de OZB wel weer omlaag.

De fractie wijst op het overschot in de post onvoorzien en op het feit dat afgelopen jaar nauwelijks is geput uit de pot onvoorzien structureel, die per 31 december van dit jaar 115.000 euro bedraagt. Een kleine verlaging van twee procent moet dan ook kunnen.

Twee procent verlaging van de OZB betekent 50.000 euro minder inkomsten. Het college stelt de raad voor om de OZB voor volgend jaar niet te verhogen, ook niet met de inflatiecorrectie, maar voelt vooralsnog niet voor verlaging van de OZB omdat er volgens wethouder Nico Slagter nog wel wat onverwachte tegenvallers aan kunnen komen.

De gemeenteraad behandelt donderdagavond vanaf 19.00 uur het amendement van de VVD om de OZB te verlagen.

Bron: NHD