Nog veel vragen over beleid voor komende jaren

geplaatst in: Nieuws

Het dorpshuizen beleid in Stede Broec leek VVD-wethouder Ton Schuitemaker nog zo’n helder verhaal. Maar niets is minder waar want de politiek eist meer duidelijkheid. En dus krijgen de fracties een extra informatiebrief of komt er een extra informatieve bijeenkomst.

De dorpshuizen van Stede Broec De Wurf, De Stek en Het Vereenigingsgebouw zijn van groot belang voor het verenigingsleven en als hart van de kernen. Dit wordt geconcludeerd in de notitie dorpshuizen en culturele centra die deze week in commissie verband werd besproken. Voor het helpen van special groepen mensen in het kader van de WMO, zoals gehandicapten zijn volgens het College van Stede Broec Zorgcentra beter geschikt als locatie dan dorpshuizen. Want in die centra is hiervoor professioneel personeel en is ook vaak dagbesteding. Gedacht wordt aan Nicolaas in Lutjebroek, Rigtershof in Grootebroek en Gezinspaviljoen in Bovenkarspel.

“Het leek mij duidelijk, maar er zijn bij de fracties toch nog heel veel vragen. Vooral of de dagbesteding van de WMO nu in de dorpshuizen komt of niet” zegt wethouder Schuitemaker. “Wij beraden ons als College of we hiervoor met een extra informatiebrief komen, of dat we met een informatieve avond voor de fracties zullen houden. Dit bespreken we komende dinsdag in de Collegevergadering”.

De Onafhankelijke Partij wil ook weten wat nu precies weten wat nu precies het verschil is tussen cultuur en commerciële activiteiten. Die vraag is relevant omdat dorpshuis de Stek een aantal keren per jaar een live band wil laten optreden. Schuitemaker zegt te begrijpen dat dit gebeurd om geld voor het dorpshuis binnen te halen.

Buurthuis

“Een liveband mag wel, mits men daar niet reclame voor maakt in de hele regio. De Stek moet wel een buurthuis blijven”. Maar als het West-Fries mannenkoor hier komt, is dat cultuur en Oôs Joôs is ook cultuur. AC/DC is ook cultuur. Maar wat cultuur is zullen we ook nader toelichten.”Overigens wil de Stek extra geluidswand plaatsen om overlast voor de buurt tegen te gaan. Schuitemaker “Wij hebben als gemeente eerder 65000 euro beschikbaar gesteld voor geluidmaatregelen. Daarvan is hiervoor nog 20.000 over. De rest moet de Stek zelf betalen”.

Bron: NHD