Toezicht station Bovenkarspel-Grootebroek weer naar vijf dagen

geplaatst in: Nieuws

Er werden op het treinstation Bovenkarspel-Grootebroek regelmatig fietsen gestolen. Om dit probleem het hoofd te bieden, en het stationsgebied veiliger te maken, is er sinds december 2021 toezicht op de fietenstalling. In samenwerking met WerkSaam is er een project om toezicht te bieden op het station. Twee medewerkers van WerkSaam houden toezicht bij de fietsenstalling van het treinstation.

Tot 1 januari 2023 werd er van maandag tot en met vrijdag toezicht gehouden. Op basis van de gegevens van toen, rekening houdend met een tariefsverhoging, is er eind 2022 door de gemeenteraad besloten om het toezicht over geheel 2023 voor vier dagen voort te zetten in plaats van vijf dagen.

Weer van vier naar vijf dagen

Het toezicht is per 1 januari 2023 gewijzigd van vijf dagen naar vier dagen, omdat WerkSaam het uurtarief van de toezichthouders fors heeft verhoogd per 1 januari 2023. Hoewel WerkSaam eerder had aangegeven dat het niet mogelijk was de prijsverhoging geleidelijk door te voeren heeft WerkSaam onlangs, na aandringen van het college van Stede Broec, ermee ingestemd om de prijsverhoging geleidelijk door te voeren. Dit maakt dat het mogelijk is om binnen het beschikbaar gestelde budget het toezicht per 1 mei 2023 tot 1 januari 2024 te wijzigen van vier naar vijf dagen.

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2022 kwam naar voren dat de gemeenteraad, met de VVD voorop, voorstander was van vijf dagen toezicht. Gezien de hoge kosten is uiteindelijk ingestemd met het voorgestelde besluit om te kiezen voor vier dagen toezicht. “We hebben het college eind 2022 gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden voor de uitbreiding of flexibiliteit van het toezicht. Omdat de tariefsverlaging ruimte biedt voor vijf dagen toezicht vanaf 1 mei 2023 binnen het beschikbaar gestelde budget en gezien de geest van de raadsvergadering heeft het college besloten het toezicht per 1 mei 2023 opnieuw naar vijf dagen per week te brengen”, aldus VVD-fractievoorzitter Joey Leeuwinga.

Win-win

Leeuwinga: “Op de stations werken cliënten van WerkSaam als toezichthouder. Dit is een win-win situatie, want gelden die de gemeente beschikbaar heeft voor lokale projecten voor reïntegratie worden ook echt ingezet in Stede Broec en om de sociale veiligheid te vergroten op en rond het station. Door cliënten de kans te bieden om deze werkzaamheden uit te voeren leren ze vaardigheden en worden ze begeleid.”

De gemeente gaat uit van een preventieve werking op vandalisme en fietsendiefstal. Er is een keet geplaatst, zodat de toezichthouders toegang hebben tot een droge warme plek. De medewerkers hebben meer werkzaamheden dan alleen maar surveilleren, zoals het schoonhouden van het stationsgebied, papier prikken en een aanspreekpunt voor reizigers. Er wordt gestreefd naar een bezetting op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Vervolg

In het najaar van 2023 wordt er besloten of en in welke vorm het toezicht per 1 januari 2024 wordt voortgezet.

werksaam westfriesland