VVD: ‘Toezicht station Bovenkarspel-Grootebroek moet vijf dagen’

geplaatst in: Nieuws

Voor 2024 heeft het college van Stede Broec besloten om het toezicht bij station Bovenkarspel-Grootebroek te beperken tot vier dagen in plaats van de huidige vijf. De VVD in Stede Broec vindt het project ‘Toezicht fietsenstalling station Bovenkarspel-Grootebroek’ van een dermate groot belang dat zij middels een amendement het toezicht wil behouden voor vijf dagen.

Er werden op het treinstation Bovenkarspel-Grootebroek regelmatig fietsen gestolen. Om dit probleem het hoofd te bieden, en het stationsgebied veiliger te maken, is er sinds december 2021 toezicht op de fietenstalling. In samenwerking met WerkSaam is er een project om toezicht te bieden op het station. Twee medewerkers van WerkSaam houden toezicht bij de fietsenstalling van het treinstation.

Weer van vier naar vijf dagen

Er is dekking gezocht door vrijgekomen gelden uit het budget BUIG. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van onder andere de Participatiewet. Raadslid Mike Lezaire: “Het project bij het station is succesvol. Er worden minder fietsen gestolen en de toezichthouders houden de omgeving veilig en netjes. Het project biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief én de omgeving rondom het station wordt netjes en sociaal veilig gehouden. We zijn daarom ook blij dat we gelden hebben gevonden in het BUIG budget. Hierin houden we veel geld over.”

Lezaire: “Op de stations werken cliënten van WerkSaam als toezichthouder. Dit is een win-win situatie, want gelden die de gemeente beschikbaar heeft voor lokale projecten voor reïntegratie worden ook echt ingezet in Stede Broec en om de sociale veiligheid te vergroten op en rond het station. Door cliënten de kans te bieden om deze werkzaamheden uit te voeren leren ze vaardigheden en worden ze begeleid. De laatste twee jaar zijn er ook enkele toezichthouders doorgestroomd naar een volledig zelfstandige baan. Dit is mooi meegenomen.”

Preventieve werking op vandalisme en fietsendiefstal

De gemeente gaat uit van een preventieve werking op vandalisme en fietsendiefstal. De medewerkers hebben meer werkzaamheden dan alleen maar surveilleren, zoals het schoonhouden van het stationsgebied, papier prikken en een aanspreekpunt voor reizigers. De bezetting is in principe op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur, schoolvakanties uitgezonderd. Er wordt nog onderzocht om de werkzaamheden uit te breiden, maar dit gaat wel in goed overleg met de ondernemers in de omgeving.

Mike Lezaire sluit af: “In 2024 gaan wij als fractie verder onderzoeken hoe we als gemeente met meer projecten het veiligheidsgevoel in de gemeente willen vergroten. Denk aan cameratoezicht of gelijksoortige projecten zoals bij het station.”

Het amendement wordt in de raadsvergadering van 14 december a.s. door fractievoorzitter Joey Leeuwinga ingediend, samen met CDA Stede Broec. Het amendement is hier te lezen.