Stede Broec gaat beleid maken voor Tiny Houses

geplaatst in: Nieuws

De eventuele verontreiniging in de bodem betekent niet dat de plannenmakers voor de Tiny Houses in Bovenkarspel zijn afgeschrikt. Zij willen graag door, en de gemeenteraad van Stede Broec ondersteunt hen van harte. De VVD kwam donderdagavond met een amendement om ervoor te zorgen dat de gemeente ook later dit jaar met beleidsregels rondom Tiny Houses komt. Daarmee wordt voorkomen dat bij een eventuele nieuwe aanvraag voor een dergelijke woonvorm de hele discussie weer opnieuw moet worden gevoerd. Het concept ‘Tiny Houses’ is een kleinschalige woonvorm waar men minimaal gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen en zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. Voor bewoners zal duurzaamheid en zelfredzaamheid belangrijk zijn.

Waar dat in andere gemeenten maar stroperig gaat, blijkt dat Stede Broec inderdaad tempo kan maken. De grond naast de Van Bredastraat lijkt beschikbaar voor vijf van deze kleine woonvormen. Een van de mogelijke struikelblokken is de vraag of de bodem achter de Van Bredastraat in het verleden vervuild is geraakt. Dit omdat tuinders hier vroeger hun vuilstort of ‘bolk’ hadden. Duidelijk is dat initiatiefnemer Sebastian Bloem zich hierdoor niet laat afschrikken: “Natuurlijk gaan wij door”, reageerde hij al eerder. “Dat lukt alleen als we ook zeker weten na onderzoek dat de bodem schoon is. Dat risico willen wij zelf ook niet lopen.”

Draagvlak

De VVD-fractie heeft met een aantal buurtbewoners gesproken: “We hebben kunnen constateren dat er wel draagvlak is onder deze bewoners, echter dat zij met name eventuele extra verkeersbewegingen in hun straatje niet zo zien zitten. Dit hebben we ook in onze fractie besproken, maar we verwachten echter dat het aantal verkeersbewegingen van de Tiny Houses beperkt zal zijn juist omdat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben”, aldus Martien Krijger.

Krijger: “Een ander punt, wat ook besproken is in de fractie is het ontbreken van een beleidsnota over Tiny Houses. In het raadsvoorstel wordt er wel gesproken over een ‘bestuursnota’, echter voor ons is onduidelijk wat hier bedoeld wordt. Daarnaast wordt er in het raadsvoorstel gesproken over dat deze bestuursopdracht zou moeten gelden voor vervolgaanvragen, en niet alleen voor de aanvraag van deze vijf woningen. Er moet een helder beleidsplan komen, ook voor dit project, zodat er achteraf geen ruis ontstaat.”

Riool

Raadslid Martien Krijger (VVD) vindt dat er heldere regels moeten komen over de vraag hoe er op een parkje met vijf Tiny Houses wordt omgegaan met afval, en of de gemeente aansluiting op het riool kan verplichten: “Wij willen hiermee het plan niet vertragen, want wij vinden het een mooi initiatief”, aldus de VVD’er. Dat de gemeente de bodem laat onderzoeken, was voor hem een geruststelling.

Wethouder Nootebos (PvdA) benadrukte dat de gemeenteraad het plan opnieuw op de agenda krijgt, wanneer het bestemmingsplan is geregeld. Want formeel ligt de beoogde plek in het buitengebied, dus heeft de provincie er ook nog iets over te zeggen.

Amendement

Het amendement van de VVD Stede Broec kwam in stemming en is unaniem aangenomen door de raad. Bekijk hier het complete raadsvoorstel.

Tiny Houses
Het gebied waar de Tiny Houses moeten komen aan de Burgemeester van Bredastraat.