Met buurt aan de slag tegen afval

geplaatst in: Nieuws

Afvalcoaches die huis aan huis aanbellen, elkaar aanspreken op hun gedrag en kwetsbare mensen maatschappelijk ondersteunen. Kortom, met de buurt aan de slag om het probleem van verloedering van de Kruisgang in Grootebroek en omgeving aan te pakken.

’Niet alleen symptoombestrijding’

Dat noemde wethouder Bart Nootebos gisteravond tijdens de commissie GGZ als oplossing voor het eerder door buurtbewoonster Olga de Boer aangekaarte probleem. De bewoners van de Kruisgang zijn de overlast van afval op straat bij de containers zat.

VVD: kom met een integrale aanpak

Maar ook communicatieproblemen spelen een rol, onderstreepte Martien Krijger namens de VVD, die in een bespreeknotitie aandrong op integrale aanpak van het probleem. Telkens wisselende ambtenaren die niet op de hoogte zijn, het niet doorspelen van de problemen richting de wethouder en het ontbreken van een serieus plan van aanpak maken het er niet beter op.

“Hoe serieus word je dan genomen als inwoner?”, vroeg Krijger zich af. De VVD noemde als oplossing een wijkvertegenwoordiger, het intern alerter reageren op klachten van inwoners en het eerder betrekken van de wethouder bij het probleem.

“De oorzaak met betrekking tot de meldingen van deze problemen is het ontbreken van communicatie tussen de afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Tevens mist er communicatie tussen de organisatie en de HVC, waardoor er geen serieus plan van aanpak kan worden opgesteld om mensen, die er een zooitje van maken, hierop aan te spreken. Vanuit de buurt is er weinig sociale controle.”

Aldus de VVD, die stelt dat een plan van aanpak om verloedering tegen te gaan, samen met de bewoners kan werken. Maar ook de Woonschakel als verhuurder en Welzijn Stede Broec kunnen een rol spelen. De andere fracties steunden de integrale aanpak en zagen een rol voor wijkcoaches of zelfs wijkagenten. Ook was er het besef dat het afval op straat een symptoom is voor een onderliggend probleem.

Nootebos onderstreepte dat de gemeente niet als politieagent aan de slag wil. De afvalcoaches controleren of bewoners pasjes hebben voor de ondergrondse containers en of ze de regels kennen. Dan is het aan de wijk om zelfcorrigerend elkaar aan te spreken. “De boa’s zijn op de hoogte, maar we merken ook dat de buurt soms zelf al troep opruimt, voordat HVC langs komt.”

‘Het is ongelooflijk slap als je inwoners laat zitten’

“Wij zijn blij dat de raad de problemen rond de Kruisgang integraal wil oppakken, maar zijn teleurgesteld dat de wethouder vindt dat de gemeente niet ‘als politieagent’ moet optreden. Het is ongelooflijk slap als je inwoners laat zitten met problemen en niet repressie als ultiem middel wil inzetten”, aldus Martien Krijger.

 

Bron: NHD / VVD Stede Broec