Column: eenzaamheid in Stede Broec

geplaatst in: Nieuws

Eenzaamheid is een moeilijk onderwerp waarbij regelmatig de groep ouderen genoemd word. Als je cijfers bekijkt in de gezondheidsmonitoren zie je ook andere bevolkingsgroepen met eenzaamheid. Hierbij kun je denken aan jong volwassenen (35+), echtscheidingen, werkeloosheid, werkstress, etc.

Het is een probleem wat in alle lagen van de bevolking speelt. Eenzaamheid is het ervaren verschil tussen de sociale contacten die iemand wenst en de sociale contacten die iemand heeft. Mensen kunnen zich zowel emotioneel als sociaal eenzaam voelen.

Stichting Welzijn Stede Broec tegen eenzaamheid

Ik wil niet met cijfers strooien, omdat ik vind dat iedere eenzame Stede Broec de zorg is van ons allen en hulp waar mogelijk geregeld moet worden. In Stede Broec hebben wij een goed werkende stichting Welzijn Stede Broec die een belangrijke schakel kan zijn in de bestrijding van eenzaamheid.

De stichting heeft al veel contacten met instellingen, huisartsen en maatschappelijke organisaties en veel ervaring opgedaan. Ik zie graag een coördinerende rol van deze stichting om het vele wat al aanwezig is te versterken. Ambulant volwassenen werker(s) kunnen hierbij een belangrijke taak vervullen, zoals nu ook goed werkt met de ambulant jeugdwerker(s).

Een actieplan om eenzaamheid te voorkomen en terug te dringen moet toch mogelijk zijn? De Rijksoverheid hoopt dat gemeente, vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en welzijnsinstellingen samen komen tot een lokale aanpak van eenzaamheid. Er zijn verderop in het land al verschillende voorbeelden die misschien ook in Stede Broec te gebruiken zijn. Via deze link is meer informatie te lezen over het samenwerkingsverband van organisaties, zoals Leger des Heils, Humanitas en het Nationaal Ouderenfonds.

Ik hoop dat er goede oplossingen gevonden worden. Hierbij telt ook doorpakken, gewoon doen.

Met liberale groet,

André Ruijter

Aanvullende bijlage: factsheet