Fairshare in de energietransitie; waar staan we nu eigenlijk?

geplaatst in: Nieuws

In de gemeenteraad van 28 november jl. heeft de VVD getracht te sturen in de plannen voor de energietransitie in Westfriesland. De VVD Stede Broec wilde de route naar een energieneutraal Westfriesland 2040 verleggen. Het Westfries Energiekompas is volgens de liberalen te ambitieus en er is nog niet eens gesproken over draagvlak en participatie.

De VVD in Stede Broec heeft zich al laten horen in de commissie over de snelheid van te nemen besluiten aangaande de energietransitie. De liberalen konden zich niet vinden in de volgorde van de stukken die betrekking hebben op Noord-Holland Noord (NHN)* (zeventien gemeenten) en Westfriesland (zeven gemeenten). “Wij vinden dat in de vergadering eigenlijk alleen de startnotitie RES NHN besproken zou moeten worden, we vinden dat we ingehaald worden door het Westfries Energiekompas en de analyse en duiding van de opgave. Deze opgave is naar ons idee veel te ambitieus. We moeten oppassen dat we niet meer gaan doen als de regio’s om ons heen en dat ons Westfriese landschap vol gezet wordt met enorme windmolens en zonneparken”, aldus VVD’er Martien Krijger.

Fairshare

In Nederland is een gezamenlijk doel vastgesteld: 35 TWh duurzame energie per jaar opwekken in 2040. Om dit te bereiken is Nederland opgedeeld in 30 regio’s, waarvan NHN er een is. Dat betekent dus een fairshare opgave van ongeveer 1,2 TWh (35 TWh / 30 regio’s) voor NHN.

Krijger: “Essentieel bij het vaststellen van deze startnotitie is dan ook de vraag: waar staan wij nu eigenlijk? Hoeveel nieuwe windmolens en zonneparken moet NHN nog bouwen om in 2040 aan ons deel van de levering aan duurzame energie te kunnen voldoen? Niets! Helemaal niets! Wij voldoen als NHN namelijk al ruimschoots aan de opgave wanneer je uitgaat van een eerlijke verdeling over de dertig regio’s. “Om te borgen dat we in een gelijkwaardig fairshare-gedeelte blijven heeft de VVD samen met het CDA een amendement ingediend. Deze werd unaniem gesteund door de raad.

Communicatie

De VVD Stede Broec vindt het bijzonder storend dat essentiële feiten niet helder gecommuniceerd worden. Raadsleden worden op tal van (helaas) besloten informatiebijeenkomsten uitgenodigd over dit onderwerp. “Wij waren in Schouwburg het Park, alwaar wij, als waren wij kleuters, fiches moesten leggen op plattegronden van Noord-Holland Noord om aan te geven waar volgens ons de benodigde extra windmolens en zonneparken dan zouden moeten komen. Maar niemand vertelde ons dat wij in NHN nu al ruimschoots voldoen aan de opgave voor 2030. We worden gewoon voor de gek gehouden!”, geeft Martien Krijger aan.

Krijger vindt dat de Westfriese gemeenteraden buitenspel worden gezet. “Deze startnotitie is geen startnotitie. Het wordt gepresenteerd als een processtuk, maar wie goed leest merkt al snel dat er veel meer is dan dat. Volgens de startnotitie mag slechts worden uitgegaan van bewezen grootschalige energietechnieken. We mogen er niks over vinden, het wordt opgelegd. Lekker democratisch. Juist omdat wij in NHN al ruimschoots voldoen aan de opgave, zou er volop ruimte moeten zijn voor het veel beter benutten van daken voor zonnepanelen. Het moet toch van onderop komen? Vanuit die filosofie zou juist de nadruk op kleinschalige energieopwekking moeten liggen, waar inwoners en ondernemers direct hun voordeel uit kunnen halen.”

Innovatie

De VVD in Stede Broec wil juist aandacht vragen voor innovatieve vormen van duurzame energieopwekking. Zij vinden dat er niet alleen maar gekeken moet worden naar windmolens en grote zonneparken. Er worden twee argumenten door de VVD geponeerd: zij zijn tegen de opoffering van goede kostbare agrarische grond voor grote zonneparken. Tevens zijn ze bezorgd over het benodigde draagvlak bij de mensen voor nieuwe windmolens en grote zonneparken.

“Wij zien dat draagvlak maar al te vaak wordt verward met informeren. Er worden een paar informatieavonden gehouden, de plannen worden gepresenteerd en zie hier: aan het vereiste van draagvlak lijkt in een keer te zijn voldaan, maar niets is natuurlijk minder waar. Ook in de RES zien we dat maatschappelijk draagvlak wordt gelijk geschakeld met maatschappelijke betrokkenheid. Maar dat zijn echt twee heel verschillende dingen”, aldus Krijger.

* NHN = de drie regio’s: Regio Alkmaar, Westfriesland en de Kop van Noord-Holland.