Grof huishoudelijk afval

geplaatst in: Nieuws

De leden van het AB-CAW erkennen dat het besluit om over te gaan tot het tegen betaling laten ophalen van grof huishoudelijk afval in december 2016 op grond van de huidige inzichten onjuist is geweest. Oók aan de kaderstellende rol van de raden is door deze besluitvorming onvoldoende invulling gegeven. Alhoewel het memo aan de raden als eerste stap van de communicatie was bedoeld, was het moment waarop dit plaatsvond uiterst ongelukkig. Zoals door één van de bestuurders verwoord: ‘Een wijze les hoe het niet moet’. Het AB-CAW stemt unaniem in met het voorstel om de ‘grof huishoudelijk afval halen tegen betalen’-maatregel niet te implementeren.

Bron: algemeen bestuur CAW