“Coalitie verhoogt belastingen als een kip zonder kop”

geplaatst in: Nieuws

“We moeten als gemeente de lasten eerlijk verdelen. Het is verschrikkelijk dat dit ons overkomt”, aldus coalitiepartijen ODS, CDA en PvdA/GroenLinks. Toch wordt nu voor de tweede keer de keuze gemaakt om vooral de lasten bij de inwoners, eigenwoningbezitter en huurder, neer te leggen, in plaats van te bezuinigen binnen de gemeentelijke begroting.

Voor 2019 is in Stede Broec al 79.000 euro extra bij woningen en 120.000 euro extra bij niet-woningen opgehaald aan onroerendezaakbelasting (ozb). Dit betekent dat het college 200.000 euro extra inkomsten heeft opgehaald bij haar inwoners en ondernemers.

Belastingverhoging

De VVD heeft eind 2018 al bezwaar gemaakt tegen deze belastingverhoging, omdat het onduidelijk was hoeveel tekorten er waren binnen de gemeentelijke financiën. “Op voorhand de ozb verhogen ten koste van de inwoners is voor ons ondenkbaar. De coalitie dacht hier echter anders over. Wij vinden het verhogen van belastingen pas realistisch, als je weet hoe groot het gat is en dat je dus weet over welk bedrag het tekort gaat. Tevens zijn wij van mening dat het college eerst goed moet kijken naar haar uitgaven”, zegt raadscommissielid Mike Lezaire.

Liberaal Joey Leeuwinga vindt dat de coalitie de belastingen verhoogt als een kip zonder kop. “In de loop van dit jaar is ook voor de coalitie duidelijk geworden dat de bezuinigingen die zijn gedaan nog veel te weinig zijn geweest. Dit blijkt uit de kadernota. Er is helemaal geen grondslag geweest voor de belastingverhoging in december 2018. In plaats van daadkrachtig een plan te maken om de uitgaven drastisch te verminderen, heeft het college gedacht er gemakkelijk vanaf te zijn. Niet dus.”

Tekort

Er zijn dus opnieuw tekorten geconstateerd door wethouder Financiën Nico Slagter (CDA). Dit tekort moet worden weggewerkt in de begroting voor 2020 en verder. Uit de kadernota blijkt dat inwoners van Stede Broec opnieuw de dupe gaan worden van het financiële beleid van dit college.

De inwoners zijn opnieuw aan de beurt, verklaart VVD-fractievoorzitter Martien Krijger. De tekorten worden, als het aan de coalitie ligt, gedekt door onder andere fikse verhogingen van de ozb. Dit blijkt uit het vastgestelde overzicht. “De inwoners met een eigen woning gaan 30 procent meer ozb afdragen vanaf 2020. Onze hardwerkende inwoners mogen dus betalen voor de door de gemeente gemaakte tekorten. Waarom? Volgens het college kan deze ozb-verhoging worden gerechtvaardigd, omdat we zoveel voorzieningen hebben.”

Afvalstoffenheffing

Voor de zomer heeft de gemeente samen met de andere zes Westfriese gemeenten een nieuwe eigen dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend. Dit op initiatief van de Westfriese VVD. Deze nieuwe DVO betekent betere afspraken met afvalverwerker en -ophaler HVC en lagere tarieven. Het zou moeten neerkomen op gemiddeld 50 euro minder afvalstoffenheffing per huishouden. “Het college gebruikt deze meevaller om het beleid van hogere lasten te verdedigen. Dit vinden wij absurd. Er is aan de inwoners lastenverlichting beloofd, want men betaalt de laatste jaren al teveel”, aldus een geïrriteerde Leeuwinga.

Het effect van de beoogde ozb-verhoging voor de eigenwoningbezitters betekent hogere lasten. De verwachte gemeentelijke opbrengst voor 2020 is voor woningen 758.000 euro en voor niet-woningen (lees: bedrijven) 135.000 euro. “Wij hebben vragen gesteld over deze verhoging voor de waarde van de goedkoopste, een gemiddelde en de duurste woning binnen de gemeente. Als afgeleide hebben wij hier een grafiek van gemaakt, zodat er op basis van de woningwaarde kan worden gekeken welke extra lasten er op de inwoners af komt vanaf 2020″, aldus Krijger.

Ozb-verhoging woningen Stede Broec
Ozb-verhoging woningen Stede Broec (bron: VVD-fractie Stede Broec, Excel-sheet)

Discussiestuk

In het najaar komt de VVD met een discussiestuk over de gemeentelijke uitgaven om met de andere partijen te bespreken. De liberalen vinden dat dit anders moet.