VVD en CDA: aandacht voor starters bij woonbeleid

geplaatst in: Nieuws

Afgelopen donderdag 18 februari jl. stond de Lokale Woonvisie 2021-2025 ‘Wonen doen we samen’ op de agenda van de gemeenteraad van Stede Broec. De lokale VVD-fractie was op zich tevreden met het voorstel van het college, alleen was zij van mening dat er te weinig aandacht is voor woningen voor starters / jongeren. Samen met het CDA heeft de VVD Stede Broec een amendement ingediend om het college de opdracht te geven om een plan op te stellen hoe jongeren en starters in Stede Broec meer kansen krijgen op de koopwoningenmarkt.

“Wij willen ons ervoor inzetten dat starters, vaak jongeren, meer kansen krijgen op de woningmarkt in Stede Broec. Het is zeker in deze tijden heel erg lastig om een betaalbare woning te bemachtigen”, bepleit raadscommissielid Ivo Nooter. “Wij zijn er van overtuigd dat er behoefte is aan meer kansen op de koopwoningenmarkt. We zien veel jongeren uit onze mooie gemeente vertrekken door het gebrek aan aanbod.”

Doorstroming

Doorstroming is voor de lokale VVD ook een belangrijk aandachtspunt in het gevraagde plan voor starters op de woningmarkt. “Wij zijn van mening dat het komende plan ook een positieve uitwerking kan hebben op de wachttijden voor de (sociale) huurwoningen in onze gemeente. Het kan de doorstroming in de gehele gemeente verbeteren en dit is dan weer met name goed voor onze starters én ouderen”, aldus Mike Lezaire.

Na de zomer komt het college sowieso met een voorstel over hoe starters meer kansen kunnen krijgen op de Stede Broecse koopwoningenmarkt. De starterslening wordt op dat moment ook geëvalueerd. Voorlopig blijft de starterslening, dankzij een meerderheid in de raad, behouden.

Amendement

Het amendement van het CDA en de VVD Stede Broec kwam in stemming en is unaniem aangenomen door de raad. Bekijk hier de complete Lokale Woonvisie.