Precario als “redmiddel”

geplaatst in: Nieuws

Ook Stede Broec is, in navolging van veel andere gemeenten, gezwicht voor de verlokkingen van precario. De raad ging gisteravond akkoord met het voorstel om precariobelasting te heffen op kabels, draden en leidingen. Omliggende gemeenten zoals Hoorn, Drechterland, en Enkhuizen doen dit immers ook en “verdienen” zo miljoenen aan nutsbedrijven. Die deze kosten op hun beurt weer verhalen op alle burgers, ook op de inwoners van Stede Broec.

Stede Broec krijgt met deze belasting naar verwachting zo’n 528.000 euro extra in de portemonnee en kan dat geld goed gebruiken, want de directe financiële toekomst ziet er toch iets minder florissant uit dan aanvankelijk werd gehoopt. Dat, plus het feit dat de Stede Broec’ers nu per aansluiting zo’n 30 euro jaarlijks betalen en daar op heden niets voor terugkrijgen, maakt dat de raad in grote meerderheid akkoord ging met de heffing. Zeker nu die toch niet door wijziging van de gemeentewet via de Eerste en Tweede kamer wordt afgeschaft.

Precario is oneigenlijk en onzalig

De VVD Stede Broec vormde de uitzondering. Die fractie had al eerder dit jaar betoogd dat precariobelasting oneigenlijk en onzalig, en bovendien ondoorzichtig is. Dat vond voorman Martien Krijger gisteravond nog steeds, maar hij was wel bereid in te stemmen, mits de burgers gecompenseerd zouden worden met vijf procent OZB verlaging in het jaar, volgend op de extra inkomsten. Dan zou het geld tenminste echt naar de inwoners terugvloeien, aldus de liberaal. Dit zou de gemeente zo’n 120.000 euro van de opbrengst kosten.

Extra inkomsten

Veel steun kreeg zijn beoogde motie niet, wel gefronste wenkbrauwen bij de andere fracties. De VVD was toch pertinent tegen precariobelasting? De enige reden om in te stemmen is dan ook om de burgers direct te laten profiteren, zo benadrukte Krijger meermalen. Wethouder Nico Slagter voelde hier weinig voor. Het college wil het bedrag in een reservepot stoppen, zeker zolang niet helemaal duidelijk is of Stede Broec het geld daadwerkelijk binnen krijgt. De overige fracties stelden dat de burgers sowieso, linksom of rechtsom profiteren van de extra inkomsten. Door lastenverlaging dan wel door betere voorzieningen. Steun voor de motie was er dus niet.

Bron: NHD