Woonschakel: ‘Buiten proportie en onacceptabel’

geplaatst in: Nieuws

De ozb-verhoging die Stede Broec voor ogen heeft is onacceptabel. “Buiten proportioneel en maatschappelijk nauwelijks uitlegbaar”. Dat stelt De Woonschakel in een brief aan het college, waarin geageerd wordt tegen het plan. Bij een verhoging van het tarief met dertig procent, zoals nu in de lijn der verwachtingen ligt, moet De Woonschakel straks 190.000 euro per jaar onroerendezaakbelasting (ozb) betalen.

Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor de huurder, vreest directeur-bestuurder Albert Gieling. “De afgelopen twee jaar zijn we al geconfronteerd met een behoorlijke stijging van de ozb en rioollasten: dat was een bedrag van 375.000 euro per jaar voor de gemeente Stede Broec, dat staat voor ons gelijk aan de jaarlijkse huuraanpassing van ons hele bezit.”

Gieling onderstreept dat de corporatie dit soort lasten door wetgeving niet direct kan doorvoeren in de huurprijs naar huurders. De uitgaven aan belastingen en heffingen lopen inmiddels buitensporig op voor corporaties, waarschuwt hij.

Onder druk

Dat betekent dat de jaarlijkse exploitatie zwaar onder druk staat. In combinatie met de noodzaak de woningvoorraad duurzamer, en dus gasloos, te maken wordt extra huurverhoging dan ook niet uitgesloten. Dit heeft ook weer invloed op de toegankelijkheid van de woningvoorraad. “Een deel van ons woningbezit zal niet meer toegankelijk zijn voor alle inkomensgroepen.”

Gieling wijst er in de brief aan het college op dat de gemiddelde WOZ-waarde van huurwoningen in Stede Broec al hoger ligt dan in de buurgemeenten. “Bij het doorvoeren van de voorgenomen ozb-stijging van 30 procent zullen wij ons nader gaan beraden over activiteiten, uitgaven en huurprijsbeleid in uw gemeente”, aldus de directeur richting de gemeente.

Dat zou in de praktijk kunnen betekenen dat een deel van de woningvoorraad niet meer bereikbaar is voor de laagste inkomensgroepen. De Woonschakel vreest dat dit van invloed kan zijn op de samenstelling van wijken. Door eenzijdige toestroom van huurders kan de sociale sfeer onder druk komen te staan.

Financieel gat

De VVD in Stede Broec heeft na de discussie over het noodzakelijk dichten van het financiële gat van 6,7 miljoen, waar de gemeente mee worstelt als gevolg van hoge uitgaven in onder andere het sociaal domein, opnieuw vragen gesteld over de geplande ozb-verhoging van dertig procent.

Volgens het college zou dit geen effect hebben op de huurders, maar zouden zij er juist iets op vooruit gaan aangezien de huisvuillasten omlaag gaan. Ook stelt het college dat het voorzieningenniveau in Stede Broec nog steeds meer dan uitstekend is. Fractievoorzitter Martien Krijger stelt hier vraagtekens bij. “De ozb in Stede Broec is vorig jaar al verhoogd. En straks met dertig procent opnieuw. Dat is wel heel makkelijk geld weghalen bij de burger. En wat krijgt die er voor terug? Dit is ozbesitas.”

Kerntakendiscussie

Zijn fractie heeft al eerder tevergeefs gepleit voor een kerntakendiscussie, waardoor de ozb-verhoging wellicht niet nodig zou zijn. De VVD Stede Broec wil dat opnieuw ter discussie stellen.

“Dit is fnuikend. Een dergelijke lastenverhoging raakt alle inwoners. Bovendien wordt zo veel geld bij burgers weggehaald, die daar niets voor terug krijgen. Ze kunnen niet eens bezwaar maken. En straks zijn we alsnog gedwongen te snijden in de voorzieningen. Dan betaal je meer, maar krijg je minder. Stel taken ter discussie, dit is heel slecht.”

Bron: NHD