Stede Broec wil een eerlijk verdeling in Westfriesland tussen koop en huur

geplaatst in: Nieuws

De zeven gemeenten in Westfriesland moeten snel inzetten op de bouw van meer sociale huurwoningen. De huidige verdeling is volgens de gemeente Stede Broec lange tijd te eenzijdig geweest, want in Stede Broec zijn in vergelijking met de andere zes gemeenten veel meer (sociale) huurwoningen. De gemeente Stede Broec roept de Westfriese collega’s via een brief op om te zorgen voor een meer evenredige verdeling tussen koop- en (sociale) huurwoningen binnen Westfriesland.

De oproep vanuit de Stede Broec’se gemeenteraad wordt gedaan omdat de huizenmarkt in de regio scheef is gegroeid. De raadsfracties van Stede Broec roept de verantwoordelijke wethouder Bart Nootebos (PvdA), die meedoet aan het regionaal overleg, op om zich te buigen over een betere verdeling van de nieuwbouw.

Verdeling

Wat Stede Broec betreft moet de regio aanhaken bij het streven om 70 procent van de nieuwbouw in de koopsector neer te zetten, en 30 procent in de vorm van sociale huurwoningen. De reden waarom de gemeenteraad dit in regionaal verband wil aankaarten, is dat het geen nut heeft wanneer Stede Broec dit in z’n eentje doet.

De reden: de regio heeft één regionale huurmarkt. Mike Lezaire en Joey Leeuwinga: “We bevinden ons in een woningmarkt die zich niet houdt aan gemeentegrenzen. Vooral Westfriesland kreeg de afgelopen jaren te maken met sterk oplopende wachttijden voor woonruimte in de sociale huursector. Het aantal kandidaten voor een huurhuis wordt ook steeds groter omdat (bijzondere) doelgroepen zoals nieuwkomers ook zijn aangewezen op de krimpende voorraad in Westfriesland.”

Woonvisie

Het gevolg van dit tekort is dat de doorstroming op de regionale woonmarkt ook vast dreigt te lopen. De regio heeft zelf ook een woonvisie vastgesteld, maar volgens de Stede Broec’se politiek mag er nog wel een schepje bovenop om de scheefgroei in woonmarkt het hoofd te kunnen bieden. “De gemeente Stede Broec is al jaren het braafste jongentje van de klas. Wij bouwen door, zowel koop als (sociale) huurwoningen. De VVD Stede Broec is van mening, net als de andere partijen, dat de andere gemeenten eerst volgens de afgesproken verdeling moet bouwen. Wij zijn blij dat het college hier op aandringt. Wij roepen alle Westfriese raden op om bij elke nieuwbouw minstens 30 procent te bestemmen voor goedkopere koop- of sociale huur”, aldus Lezaire en Leeuwinga.

De gemeente Stede Broec wil dat er in regionaal verband één lijn wordt getrokken. “Ons eigen doel heeft alleen nu wanneer we als regio in zijn geheel de ambitie hebben om in te zetten op een meer evenwichtige verdeling van koop- en huur”, aldus wethouder Nootebos. Met de wetenschap dat de druk op de huizenmarkt onverminderd groot blijft en dat de opmars van kleinere huishoudens ook in Westfriesland de landelijke trend volgt, vraagt Stede Broec de zes buurgemeenten om samen tijdig bij te sturen.