Eerste kadernota nieuwe raad afgetikt: ‘ruwe kaders’

geplaatst in: Nieuws

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 juni jl. is de kadernota 2023, met daarin de voorjaarsnota 2022, afgetikt. Het is de eerste kadernota van de nieuwe gemeenteraad en het eerste grote voorstel van het college van ODS, CDA en VVD. Het was een kadernota met weinig nieuw beleid en eigenlijk alleen maar ruwe kaders: “De begroting voor 2023 moet echt nieuwe plannen bevatten en de richting voor de komende jaren. Het nieuwe college zit net, dus de komende zomer gaat men aan de slag met nieuw beleid.”

“Wij kijken uit naar de septembercirculaire van het Rijk. Helaas zijn wij als gemeente Stede Broec sterk afhankelijk van de financiële bijdrage van het Rijk en deze schommelt nogal op en neer. Ook gaan we nog aan de slag met een Raadsakkoord en het college met het uitvoeringsprogramma. Er komt dus nog genoeg op ons af”, aldus fractievoorzitter Joey Leeuwinga.

Begroting

De VVD Stede Broec wil dat het college in de begroting ruimte maakt voor meer inzet op woningbouw, het sociaal domein nog meer in control komt, het verkeersplan in uitvoering wordt gebracht en dat erop divers achterstallig onderhoud wordt ingelopen.

Voor twee verenigingen bevat het raadsvoorstel alvast goed nieuws, namelijk vv De Zouaven en GTS. Zij kunnen beide met investeringssubsidies de vereniging toekomstbestendig maken, zodat de leden weer veilig hun sport kunnen beoefenen.

Tip

Leeuwinga: “Wij wensen het college veel succes met het verder inwerken en het vormgeven van de begroting voor het komende jaar. Als tip willen wij meegeven om de gemeenteraad hier vroegtijdig in mee te nemen. Zeker als er in het najaar grote keuzes gemaakt moeten worden.”